The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK TWINTIG

OVER VERSCHEIDENE

ONDERWERPEN

VEDAS EN GOD

ACHT TREDEN VAN RAAJA YOGA

TOON DE WERVELKOLOM

GOEDE MORGEN

ANGST VOOR DE DOOD

HOOP EN VERWACHTING

HOOFDSTUK TWINTIG

OVER VERSCHEIDENE

ONDERWERPEN

VEDAS EN GOD

De autoriteit voor de Vedas is God.

De autoriteit voor God is de Vedas.

De Vedas zijn de adem van God.

De Vedas tonen de weg

Om God of de Waarheid te verwerkelijken.

Vedas zijn openbaringen van God.

De Vedas zijn apauroesheya:

Het zijn geen producten van het intellect van de mens.

Ze bevatten eeuwige waarheden en eeuwige ideeën.

Ze zijn dan ook eeuwig en onfeilbaar.

Ze vormen de hoogste autoriteit.

ACHT TREDEN VAN RAAJA YOGA

De acht treden van Raaja Yoga

Zijn yama, niyama, aasana, praanaayaama,

Pratyaahaara, dhaaranaa, dhyaana, samaadhi.

Aasana en praanaayaama beogen de fysieke ontwikkeling.

Yama en niyama beogen ethische vervolmaking.

Pratyaahaara en dhaaranaa de mentale ontwikkeling,

Dhyaana en samaadhi geven spirituele volmaaktheid.

TOON DE WERVELKOLOM

"Heb je een wervelkolom

Toon het dan."

De ruggengraat of de wervelkolom

Schraagt het hele lichaam.

Houd ze gezond, sterk en lenig

Door voorwaartse buigingen of aasanas,

Zoals pashchimottanaasana, Yoga moedraa enz.,

Door rugwaartse buigingen,

Zoals chakraasana, matsyaasana enz.

En door schroefbewegingen,

Zoals matsyendraasana.

Slechts dan zul je een lang leven,

Een lenige wervelkolom en

Een altijd stralende jeugd hebben.

De beenderen zullen niet snel degenereren.

Ouderdom zal je niet benaderen.

Dit is de betekenis van de uitspraak

"Als je een wervelkolom hebt,

Toon het dan."

GOEDE MORGEN

Voor ambtenaren

Begint goede morgen met Gilette.

Voor sommige mensen

Begint goede morgen met een sigaret.

Voor sommige anderen

Begint goede morgen met een borrel.

Voor sommigen

Begint goede morgen met een kop koffie of thee.

Voor Vedantins

Begint goede morgen met OM-zingen.

Voor toegewijden

Begint goede morgen met OM Namo Naaraayanaaya,

OM Namah Shivaaya of Jaya Sietaa Raama enz.

Het eerste is het pad van preya of lijden.

Het laatste is het pad van sreya of zaligheid.

ANGST VOOR DE DOOD

Iedereen ervaart angst voor de dood.

Waarom?

Je stierf nog niet

En toch ben je bang voor de dood.

Deze angst voor de dood bewijst

Dat je vorige levens had

En dat de angst voor de dood

Sluimert in je geest.

Er is een onbewuste herinnering

In een potentiële staat

Aan de ervaring van de pijn van het sterven

In vorige levens.

Om die reden is er nu angst voor de dood.

HOOP EN VERWACHTING

Aashaa is hoop.

Pratiekshaa is verwachting.

Hoop heeft betrekking op niet geziene dingen,

Zoals de vreugden van de hemel.

Verwachting heeft betrekking op geziene dingen,

Zoals rijkdom.

Hoop en verwachting brengen ontgoocheling.

Geef hoop en verwachting op

En geniet de verheven vrede van het eeuwige.

Hopeloos zijn is een heel hoge staat

In de spirituele betekenis.

In wereldse zin zeggen mensen:

"Hij is hopeloos.

Hij is onverbeterlijk."

Dit heeft een negatieve betekenis.

Hoop is een tonicum van Maayaa (illusie),

Dat de mens ertoe aanzet zich vast te klampen aan deze wereld.

einde