The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK NEGENTIEN

HINDERNISSEN EN HUN VERWIJDERING

SPIRITUELE VOORUITGANG IS LANGZAAM

HINDERNISSEN

KONINKLIJKE WEG NAAR ZALIGHEID

STREEF, STREEF, STREEF

DIE MORGEN KOMT NOOIT

VAIRAAGYA

VORM JE KARAKTER

HEB SATSANG

HOOFDSTUK NEGENTIEN

HINDERNISSEN EN HUN VERWIJDERING

SPIRITUELE VOORUITGANG IS LANGZAAM

Spirituele vooruitgang is langzaam

Aangezien spirituele saadhanaa moeilijk is

En veel inspanning vergt.

Het is zoals een spiraal.

In het begin is veel strijd noodzakelijk.

Geleidelijk echter wordt de cirkel steeds kleiner.

Zo wordt ook de inspanning steeds minder.

De zoeker wint geleidelijk aan spirituele kracht

Hij gaat steeds sneller vooruit.

Uiteindelijk gaat hij met reuzenschreden vooruit.

Hij gaat met mijlen tegelijk vooruit.

Hij snelt vooruit.

Wees daarom geduldig, zet door, wees standvastig.

HINDERNISSEN

Het spirituele pad is bezaaid met horden.

Als je één hindernis hebt genomen

Is er een andere hindernis.

Als je de smaakzin onder controle hebt

Is er een ander zintuig om je te belagen

Met verdubbelde kracht en energie.

Als je je hebzucht hebt uitgeschakeld,

Is woede er om je onderuit te halen.

Als je je egoïsme de ene deur uit jaagt,

Komt het door een andere deur weer naar binnen.

Groot geduld, doorzettingsvermogen, waakzaamheid,

En een ontembare kracht zijn nodig.

KONINKLIJKE WEG NAAR ZALIGHEID

Je hebt dit wonderbare Aatmaa (Zelf) niet gezien.

Je hebt geen idee van zijn ware aard.

Je hebt geen kennis van zijn verblijfplaats.

Hoe het dan te verwerkelijken?

Benader een onderlegde, verlichte Goeroe.

Zit aan zijn voeten met diepe devotie.

Dien hem met gevoel en geloof.

Hij zal je beslist de weg tonen.

Luister naar zijn verklaring van de Schriften.

Zuiver, denk na, mediteer en verwerkelijk.

Dit is de koninklijke weg naar eeuwige zaligheid.

STREEF, STREEF, STREEF

Verlies zelfs geen seconde

Van dit kostbare leven.

Streef onophoudelijk,

Waakzaam, zorgvuldig, alert.

Pak begeerten en verlangens aan.

Maar laat doel en middel juist zijn.

Lever een stevig gevecht

In het aanpakken van Maayaa's werk.

Maak het aan het licht brengen van de waarheid

Het kenmerk van je leven.

DIE MORGEN KOMT NOOIT

De mens is altijd onvoldaan.

Ook als hem een lekker maal wordt voorgezet,

Zegt hij: "Alles was in orde,

Maar het had wat meer gekruid mogen zijn."

Ook al was het goed gekruid,

Dan nog zegt hij: "Er was geen paapad (knapperig brood)."

Hij zegt: "Ik zal met meditatie beginnen

Als ik diensthoofd ben."

Als hij diensthoofd werd,

Zegt hij: "Ik zal met Yoga beginnen

Als ik afdelingshoofd ben."

Als het zover is, zegt hij: "Ik zal zeker en vast

Beginnen met meditatie als mijn jongste zoon geplaatst is,

Als mijn jongste dochter uitgehuwelijkt is."

Hij krijgt een dubbele longontsteking en sterft.

Hij deed helemaal niets.

O mens, wacht niet tot de golven bedaren

Om te baden in zee.

Neem terstond een duik; laat de golven over je spoelen.

De geest zal je misleiden.

Begin nu met je oefening,

Hoe de omstandigheden ook mogen zijn

En bereik snel de Zelfverwerkelijking.

Die "morgen" zal nooit komen.

Velen werden door die "morgen"-s misleid.

VAIRAAGYA

Vairaagya (onthechting) is niet het omhelzen van armoede,

Het dragen van gevlochten haar

En gescheurde en verhakkelde kleren.

Vairaagya is niet gehecht zijn aan zintuiglijke voorwerpen,

Door de buitensporige gehechtheid eraan te vernietigen,

Door het onderscheid te maken

Tussen het werkelijke en het onwerkelijke.

Het is louter een mentale staat.

Het is de nauwgezette discipline van de geest.

Vairaagya geeft je de spirituele weelde van de Heer

En maakt je volstrekt onbevreesd.

Je mag in weelde baden,

Je mag alles en nog wat bezitten

En toch een volmaakte vairaagi (onthechte) zijn.

Viraagya maakt je niet ongeïnteresseerd.

Het berooft je niet van materiële welstand.

Het maakt je bedaard en passieloos en helpt

Je de onvergankelijke zaligheid van het Zelf te genieten.

Wereldse mensen zijn verschrikkelijk bang van

Het woord "onthechting".

Ze schudden en beven.

Dit is een verschrikkelijke vergissing.

Het is heel moeilijk vairaagya te verwerven.

Glorie zij vairaagya.

Glorie zij de vairaagis.

VORM JE KARAKTER

Als je je rijkdom verliest,

Verlies je niets.

Als je je gezondheid verliest,

Verlies je iets.

Maar als je je karakter verliest,

Verlies je alles.

Karakter is alle kracht.

Karakter versterkt je wil.

Karakter plaveit de weg naar verlichting.

Vorm dan ook je karakter goed.

HEB SATSANG

Als stof in het gezelschap van de wind is,

Vliegt het hoog in de lucht.

Als het in gezelschap is van stilstaand water,

Wordt het modder.

Als lucht in het gezelschap van seringen is,

Verspreidt hij een zoet aroma.

Als hij in het gezelschap van afval is,

Verspreidt hij een weerzinwekkende stank.

Zet een papegaai bij een boosaardig mens,

Hij zal beginnen vloeken.

Zet hem in het gezelschap van saadhoes,

Dan herhaalt hij: "Raama, Raama."

Zo ook verwerft men kennis

En vliegt men hoog in het domein van eeuwige zaligheid

Door het gezelschap van wijzen.

In het gezelschap van een dronkaard of een schurk

Leer je drinken en je misdragen.

Zoek daarom een toevlucht in satsang.