The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK ACHTTIEN_HET BESTE

HET BESTE

HET GROOTSTE DING

HET GROOTSTE DING

HOOFDSTUK ACHTTIEN_HET BESTE

HET BESTE

Thee, zegt de Goejarati,

Koffie, zegt de Madrasi,

Rasagoela, zegt de Bengali,

Poeranboli, zegt de Maharatta,

Peda lassi, zegt de Panjabi,

Voedsel, zegt de gulzigaard,

Geld, zegt de vrek,

Gezondheid, zegt de dokter.

Macht, zegt de politicus,

Schoonheid, zegt de kunstenaar.

Muziek, zegt de zanger,

Liefde, zegt de juffer,

Drank, zegt de dronkaard,

Onzelfzuchtig dienen, zegt de Karma Yogi,

Versmelting met God, zegt de bhakta,

Eenheidsbeleving, zegt de Raaja Yogi.

Kennis van het Absolute, zegt de wijze.

HET GROOTSTE DING

Zal ik zeggen dat deze wereld groot is?

Neen, hij is een mengsel van vijf elementen.

Zal ik zeggen dat de vijf elementen groot zijn?

Neen, het zijn producten van ahamkaara (egoïsme).

Zal ik zeggen dat ahamkaara groot is?

Neen, het is ontstaan uit mahat tattva (groot beginsel).

Zal ik zeggen dat mahat tattva groot is?

Neen, het is ontstaan uit moela prakriti (oermaterie).

Zal ik zeggen dat moela prakriti groot is?

Neen, het is de misleidende kracht van Para Brahma,

Het Absolute.

Para Brahman alleen is de grootste vastoe of ding.

Hij is het oneindige, het eeuwige, het Absolute.

HET GROOTSTE DING

Zal ik zeggen dat de oceaan groot is?

Neen, hij is een samenstelling van zuurstof en waterstof.

Zal ik zeggen dat de wijde hemel groot is?

Neen, hij is louter ruimte of ether, een element.

Zal ik zeggen dat de zon groot is?

Neen, ze is slechts een bol vuur, een element.

Zal ik zeggen dat de geest groot is?

Neen, hij is louter een product van de sattva goena.

Brahman, de bron van de oceaan, de elementen en de zon

Is het grootste ding in alle werelden.