The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK ZEVENTIEN

OORZAAK EN GENEZING VAN ZIEKTEN

TERUG NAAR DE NATUUR

VRITTI-ZIEKTEN

VRITTIS VAN DE NATUURGENEZER

HET PRAARABDHA KARMA VAN DE GENEZER

DE ONVERDRAAGZAME NATUURGENEZER

HOOFDSTUK ZEVENTIEN

OORZAAK EN GENEZING VAN ZIEKTEN

TERUG NAAR DE NATUUR

Zwakheid is het gevolg van onwetendheid.

Ook ziekte is het gevolg van onwetendheid.

Bereik daarom kennis of wijsheid.

De meeste ziekten zijn het gevolg

Van de moderne beschaving.

Hoge bloeddruk, ettering

Zijn producten van de moderne beschaving.

Leid een eenvoudig, natuurlijk leven.

Vermijd complicaties

Vitaminecomplexen zijn niet nodig.

Keer terug naar de natuur.

Moeder Natuur zal je gezond en wijs maken.

Haar regels zijn heel eenvoudig.

Haar honorarium is niets.

Haar geneeskrachtige kruiden en factoren

Zijn in overvloed aanwezig en goedkoop.

Het zijn Zonnegroet, Yogahoudingen, ademoefeningen,

Japa, kiertan, meditatie,

Karnemelk, tomatensap,

Citroensap, een diepe slaap, wandelen, rennen,

Zuivere lucht, zuiver water, volwaardig

En eenvoudig voedsel.

VRITTI-ZIEKTEN

De worteloorzaak van ziekte is onwetendheid.

Begeerte is reuma.

Hebzucht is slijm.

Woede is gal.

Deze folteren het hart.

Wanneer deze drie je aanvallen,

Ben je vatbaar voor longontsteking

Mijn-heid is de ringworm.

Jaloersheid is de onweerstaanbare jeuk.

Raaga (voorkeur) is keelkanker.

Afgunst is ongeneeslijke tuberculose.

Kwaadwilligheid is melaatsheid.

Egoïsme is jicht.

Trots, schijnheiligheid zijn zenuwontsteking

Haat is kwaadaardige malaria.

VRITTIS VAN DE NATUURGENEZER

Een natuurgenezer heeft soms de lavement-akaara vritti.

Hij denkt dan vaak aan lavementen.

Soms heeft hij de vasten-akaara vritti.

Hij spreekt dan over vasten en vasten alleen.

Hij heeft soms de moddercompressen-akaara vritti.

Hij denkt dan aan moddercompressen en modderkuren.

Hij heeft soms de groetesoep- en vruchtensap-akaara vritti.

Hij spreekt dan alleen over groetensoep en vruchtensap.

Hij heeft soms de zitbaden-akaara vrittti.

Hij heeft het dan over niets anders

Dan zit- en andere baden.

De geest neemt de vorm aan van wat men denkt.

Zelfs in zijn droom schrijft hij

Lavementen en zitbaden voor.

Dat is de kracht van gedachten uit het waakbewustzijn.

Waar is de plaats voor de Brahmakaara vritti,

De gedachte aan het Absolute?

HET PRAARABDHA KARMA VAN DE GENEZER

Een natuurgenezer moet in zijn vorig leven

Een grote vrek zijn geweest.

Hij heeft waarschijnlijk in zijn vorig leven

Nooit aan liefdadigheid gedaan.

Hij heeft wellicht niet één mens te eten gegeven.

Om die reden leeft hij nu op één enkele maaltijd,

Een halve maaltijd of anderhalve maaltijd,

Een stuk kokosnoot, enkele noten,

Enkele wortels

In dit leven of janma.

Sommige dagen stelt hij het zonder voedsel.

Dit is de straf van de natuur.

Dit is de onafwendbare wet van oorzaak en gevolg.

DE ONVERDRAAGZAME NATUURGENEZER

Een natuurgenezer is verschrikkelijk onverdraagzaam.

Hij mikt altijd op de allopaat of allopathie

Schrijft hij een boek

Dan schrijft hij weinig over de natuurgeneeswijze,

Maar zijn kritiek op de allopathie

Beslaat honderd bladzijden.

Een helderziende ziet in zijn brein rode schichten.

Hij onderhoudt wat vriendschap met de homeopathie.

Verheerlijk je eigen systeem,

Maar waarom besmeur je andere systemen?

God is oneindig.

De aard van de mensen verschilt.

Om die reden zijn er verschillende systemen nodig.

Ieder systeem bestaat

Omdat er in ieder systeem enige waarheid

Of iets goeds schuilt.

Ieder systeem spreekt iemand aan.

Zie daarom God of goed in ieder systeem.

Twist niet, wees wijs.

Verdrijf onverdraagzaamheid,

De vijand van wijsheid en vrede.