The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK ZESTIEN

MATERIALISME VERSUS YOGA

OOST EN WEST

WETENSCHAP, PSYCHOLOGIE, RATIONALISME

WETENSCHAP EN RELIGIE

MATERIALISTEN EN VEDANTINS BROEDERS

DRIE GROTE EUVELS

HOOFDSTUK ZESTIEN

MATERIALISME VERSUS YOGAOOST EN WEST

Wie in het Westen veel bezit, wagens, huizen enz. is rijk.

Wie in het Oosten begiftigd is met onthechting is rijk.

Dit is het markante verschil tussen Oost en West.WETENSCHAP, PSYCHOLOGIE, RATIONALISME

In de dagen van weleer weerlegden rishis en wijzen

Chaarvaka (materialisme), saankhya (dualisme) enz.,

Aangezien dit atheïstische filosofieën waren.

Ook nu nog doen aachaaryas (leraren) dit.

Maar dit is een spijtige vergissing.

Ze zouden de wetenschap, de psychologie

En het rationalisme moeten weerleggen.

De wetenschap is defect.

Ze neemt alleen de waakervaringen in overweging,

Maar niet die van de andere drie staten.

Een wetenschapper is een extrovert.

Hij bombardeert atomen.

Hij vindt daar geen zuiver Bewustzijn.

Hij zal zijn zinnen moeten terugtrekken

En rusten in zijn innerlijke Zelf.

Hij moet duiken in de oceaan van Absoluut Bewustzijn.

De studie van de psychologie is niet het summum.

De psychologie van de Yoga Vaasishtha is grootser.

De geest is een ijl niets.

Hij is een bundel van subtiele begeerten,

Gewoonten en gedachten.

Er is ook dood voor de geest.

Je moet hem overstijgen

Om de Ultieme Werkelijkheid te vinden.

Ook het rationalisme is defect.

Het kan je geen blijvende vrede geven.

Het intellect is een eindig en kwetsbaar instrument.

Het wordt beperkt door tijd en ruimte.

Het kan niet de Uiteindelijke Waarheid zijn.

Het heeft een begin en een einde.

Het is een product en een effect.

WETENSCHAP EN RELIGIE

Wetenschap is geen vijand van religie.

Wetenschap is alleen een vijand van bijgeloof.

Zowel de wetenschap als religie zoeken de Waarheid.

Hun houdingen zijn in wezen gelijk.

Maar hun toepassingsveld verschilt.

Raaja Yoga is een exacte wetenschap.

Haar methodes zijn zeer wetenschappelijk.

Hindoerishis, -zieners en -wijzen erkenden

De harmonische relatie tussen religie en wetenschap.

De scheiding tussen religie en wetenschap is

De oorzaak van verwarring en conflict.

Wetenschap is religie toegepast op

Het onderzoek van de Waarheid

In de eindige, uiterlijke natuur, het object.

Religie is wetenschap toegepast voor de verwerkelijking

Van het Oneindige, de Bhoema,

De Waarheid aan de basis van alle voorwerpen, het subject.

 

MATERIALISTEN EN VEDANTINS BROEDERS

Sommigen zeggen: "Materialisten haten God,

Vedantins haten de wereld

En dus zijn het broeders,

Aangezien het beiden haters zijn."

Vedantins zijn geen vijanden van de wereld.

Ze hebben alles lief als hun eigen Zelf.

Ze hebben de hele mensheid lief.

De wereld is in wezen Brahman (het Absolute) voor hen.

Om onthechting op te wekken en non-dualisme te vestigen

Zeggen Vedantins dat de wereld onwerkelijk is, dat hij

Vyaavahaarika satta of een relatieve werkelijkheid is.

In wezen is de wereld Brahman (het Absolute).

Brahman verschijnt als de wereld, door de spiegel-geest.

DRIE GROTE EUVELS

Het communisme dreigt.

De filosofie van gelijkheid en delen is goed,

Maar geweld, moorden, plunderen en schieten

Werden een dodelijk kwaad.

Dit moet worden stopgezet.

Communistische leiders moeten hier terstond op toezien.

Hindoes en moslims moeten in vriendschap samenleven.

Slechts dan zal er vrede zijn in het land.

Ze moeten het gevoel van broederlijkheid

En Zelfheid cultiveren.

Er is geen leerstelling in de islam

Dat een kafir moet worden gedood.

Dit druist in tegen de geest van broederlijkheid

Die werd gepredikt door Heer Mohammed.

De zwarte markt is een ander groot kwaad.

Het snijdt mensen de keel over.

Zwarthandelaars kunnen nooit voorspoed kennen.

Zwarthandel is een directe weg naar de hel.

O onwetende mens, wees eerlijk.

Slechts dan kun je vreugde en overvloed kennen.