The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK DERTIEN

AANMANINGEN

O DWAAS, ONTWAAK

ONTWAAK, VRIEND

ZOEK EEUWIGE ZALIGHEID

DOOD ALLE BEGEERTEN

LEEF IN HET HEDEN

WEES JE EIGEN REDDER

TREK GEEN VALS GEWAAD AAN

HERHAAL DE HEILIGE NAAM

HOUD HET ROER STEVIG IN HANDEN

DOOD DIT MINDERWAARDIGHEIDSCOMPLEX

HINDERNISSEN IN SAADHANAA

WEG NAAR ONSTERFELIJKHEID

HET GEHEIM VAN DE OVERVLOED

JE BENT DE MEESTER VAN JE LOT

GOD IS IN JOU

JIJ BENT HET LICHT DER LICHTEN

HOOFDSTUK DERTIEN

AANMANINGEN

O DWAAS, ONTWAAK

De sering die ooit bloeide verwelkt.

Schoonheid van de huid vergaat.

Jeugd verdwijnt als de weerlicht.

Mondain leven eindigt in stof.

Vrees, ziekte, dood overwinnen je.

O intelligente dwaas, O geleerde dwaas, ontwaak

Uit deze sluimer van onwetendheid.

Zuiver, zuiver, zuiver.

Mediteer, mediteer, mediteer.

Ken het Zelf en wees altijd vol van zaligheid.

ONTWAAK, VRIEND

Ontwaak, vriend, het is nu Brahmamoehoertha.

Maak je klaar voor de heilige versmelting.

Begin je japa, kiertan, meditatie, onderzoek.

Hoe zoet is meditatie!

Luister naar de zoete muziek van het innerlijke Zelf.

Versmelt met deze goddelijke muziek.

Vul je hart met de goddelijke essentie,

De nectar die geboorte en dood vernietigt.

ZOEK EEUWIGE ZALIGHEID

Kom, vriend, wees snel!

Laten wij de nectar van de zaligheid drinken

Alvorens dit sterfelijke omhulsel vergaat.

Zoek zaligheid waar zaligheid blijvend is.

Zingenot geeft oververzadiging en afkeer.

Keer de geest naar zijn eigen centrum toe,

Dat oneindig en grenzeloos is,

Waarin zaligheid onuitputtelijk en onvergankelijk is.

DOOD ALLE BEGEERTEN

Begeerte is de vijand van vrede, zaligheid en wijsheid.

Vernietig de hang naar een werelds leven.

Begeer niets.

Laat alle begeerten en verlangens achter jou,

Voorkom hun wederopstanding, door onthechting,

Onderscheidingsvermogen, meditatie en onderzoek.

Laat ze niet telkens weer te voorschijn komen.

Je zult spoedig onvergankelijke zaligheid vinden.

Je zult worden bevrijd van geboorte en dood.LEEF IN HET HEDEN

Vandaag wordt gisteren.

Gisteren is het geheugen van vandaag.

Het is slechts een herinnering.

Morgen is de droom van vandaag.

Het is slechts een verlangen.

Leef alleen in het solide heden.

Wis gisteren en morgen uit.

In God is er verleden noch toekomst.

Hij is slechts heden.

Het heden alleen is de solide werkelijkheid.

WEES JE EIGEN REDDER

Zelfvertrouwen is de grootste deugd.

Wil niet altijd op iemand steunen.

Betrouw op je eigen Zelf.

Er is een magazijn van kracht en wijsheid in jou.

Boor de innerlijk bron aan.

Zoek geen uiterlijke hulp of toevlucht.

Wees je eigen redder.

Niemand kan je redden.

Wees een licht voor jezelf.

Oeddharet Aatmaanaa Aatmaanam:

Verhef het zelf door het Zelf.

TREK GEEN VALS GEWAAD AAN

Kala Nemi, een asoera of demon,

Trok het gewaad van een heilige aan.

Hij verscheen voor Hanoemaan.

Hanoemaan doorzag hem en doodde hem.

Rahoe vermomde zich als een deva of god

Om in de nectar te delen.

Maar hij werd ontdekt en gestraft.

Raavana hulde zich in het gewaad van een sannyaasin

Of monnik en ontvoerde Sietaa,

Maar hij werd ontmaskerd en gedood.

Trek dus geen vals gewaad aan.

Je zult worden ontmaskerd en gestraft.

Wees waarheidslievend, oprecht en eerlijk

In ieder onderdeel van je actie.

Je zult spoedig het onsterfelijke bereiken.

HERHAAL DE HEILIGE NAAM

O mens, herhaal de naam van de Heer.

Zijn heilige naam geeft zaligheid.

Zijn gewijde naam wist alle tekortkomingen uit

En opent de poort naar moksha of de verlossing.

Je verspilt dit kostbare leven

In ijdel gepraat, roddelen, eten en drinken.

Zonder de naam van de Ultieme Werkelijkheid

Ben je op deze wereld slechts een worm,

Ben je als de droge Saharawoestijn,

Ben je als een blinde,

Ben je als een straathond,

Ben je als een verachte uitgestotene,

Ben je als een woudbloem zonder geur,

Ben je als een vruchtboom zonder vruchten.

Herhaal: Shrie Raama, Hari OM, OM Namah Sivaaya.

HOUD HET ROER STEVIG IN HANDEN

Onderscheidingsvermogen is het roer.

Onthechting, sereniteit en verwachting zijn de zeilen.

O Zelf-held, O moedige kapitein,

Gebruik het anker van meditatie.

Wanneer de storm van passie woedt,

Houd dan het roer stevig in handen.

Stuur je boot zonder vrees.

Houd je zeil naar de wind van goddelijke genade

En bereik snel de andere oever van onsterfelijkheid.

Wees moedig, wees blij gezind, wees wijs.

Wees geduldig, zet door, wees waakzaam.

DOOD DIT MINDERWAARDIGHEIDSCOMPLEX

Een minderwaardigheidscomplex ontstaat

Uit onwetendheid.

Het is een storing in het onderbewuste.

Het manifesteert zich als een gebrek aan vertrouwen,

Zenuwachtigheid, neerslachtigheid,

Zorgen, een zwakke wil,

Gebrek aan ondernemingszin, schuchterheid, blozen,

Stotteren, vergeetachtigheid, slapeloosheid.

Er is een storingscentrum in de onderbewuste geest,

Dat negatieve impulsen uitzendt,

Die je positieve impulsen overstemmen en verlammen.

Dit doet je blaten als een lam.

Je bent een leeuw van Vedanta.

Brul: "OM OM OM OM OM!"

Bevestig: "Ik ben aldoordringend, almachtig Brahman.

Ik ben een Meester. Ik kan. Ik wil.

Mijn wil is machtig en onweerstaanbaar.

Ik kan dingen doen en ongedaan maken.

Ik kan wonderen doen."

Cultiveer positieve deugden, zoals moed, vertrouwen.

Dit minderwaardigheidscomplex zal zijn hielen tonen.

Maar ontwikkel geen meerderwaardigheidsgevoel.

Ook dit is een gevaarlijk ding.

Dit is een ergere ziekte.

Dood trots meedogenloos.

Zie God in elke vorm.

Ontwikkel een gelijkmatige visie of saamadrishti.

Zie het ene Zelf overal.

HINDERNISSEN IN SAADHANAA

Soms komt de zoeker vast te zitten.

Hij kan dan niet verder op zijn pad.

Soms doen siddhis hem op een zijweg belanden.

Hij verliest de weg

En gaat een andere richting uit.

Hij mist het doel.

Soms wordt hij overvallen door bekoringen

En verscheidene vormen van tegenstand.

Soms ontwikkelt hij een valse tevredenheid.

Hij denkt dan dat hij zijn doel bereikte

En hij zet alle saadhanaa stop.

Soms is hij zorgeloos, lui, vadsig.

Hij kan dan geen enkele saadhanaa doen.

Wees daarom altijd waakzaam,

Zoals de kapitein op een schip,

Zoals de chirurg in de operatiezaal.

WEG NAAR ONSTERFELIJKHEID

O mens, er is een weg naar verlichting!

Vergeet de lotusvoeten en de glorierijke naam

Van de Heer niet.

Besteed elke morgen dertig minuten

Aan standvastig denken aan de Ultieme Werkelijkheid

En de goddelijke deugden.

Dien tijdens de dag de lijdende medemens.

Neem één defect; kies zijn tegenovergestelde deugd.

Mediteer erover in de vroege morgen

En beoefen ze tijdens de dag.

HET GEHEIM VAN DE OVERVLOED

Een man zei:

"Ik geef alleen aan degenen die het verdienen."

Maar de Ganges zegt dit niet.

Evenmin de mangoboom of de zon.

Ook niet de lucht, de aarde of het vuur.

Hij die geeft en geeft zal eeuwig leven.

Geef. Geef. Geef. Geef.

Dit is het geheim van de overvloed en van onsterfelijkheid.

JE BENT DE MEESTER VAN JE LOT

Zaai een daad en oogst een gewoonte.

Zaai een gedachte en oogst een gewoonte.

Zaai een gewoonte en oogst een karakter.

Zaai een karakter en oogst een lot.

Jijzelf bent de maker van je lot.

Verander je wijze van denken.

Vernietig alle begeerten.

Denk: "Ik ben niet het lichaam.

Ik ben aldoordringend, onsterfelijk Aatman of Zelf."

Je lot is nu veranderd.

GOD IS IN JOU

O beminde kinderen van die alwetende Vader,

Beef nooit, vrees nooit.

God is groter dan je vermoedt!

Wat Hij doet, is juist en klaar.

God is in jou, verwerkelijk Hem.

Hij is je onsterfelijke Vriend.

Wees vreugdevol en loof Hem,

Jullie allen die waar van hart zijn!

JIJ BENT HET LICHT DER LICHTEN

Zonder zon zou je het kristal noch de roos kunnen zien.

Zo zou je zonder koethastha (het substraat)

De geest noch de voorwerpen kunnen zien.

De geest is zoals een kristal.

Hij is halverwege het Zelf en het voorwerp,

Zoals een kristal halverwege de zon en de roos is.

Het Zelf is de Zon der zonnen, het Licht der lichten.

In wezen ben je de Zon der zonnen.

De zon schijnt met jouw licht.

Tat Tvam asi, O Raama,

Gij zijt Dat.

Verwerkelijk dit en wees vrij.