The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK TWAALF

DIENST

DIEN, DIEN, DIEN

DIEN MET LIEFDE

GEEN DIENEN, GEEN VEDANTA

DIENEN GEEFT VREUGDE

DIEN, HEB LIEF, GEEF

DE WEG NAAR OVERVLOEDIGE ENERGIE

HEB EEN BEGRIJPEND HART

RAANIE EN KOEMAAR SAHIBS

ECHTE EREDIENST

ONZELFZUCHTIGHEID

HOOFDSTUK TWAALF

DIENST

DIEN, DIEN, DIEN

Werk. Werk. Werk. Werk.

Dien. Dien. Dien. Dien.

Dienen verheft.

Dienen maakt je goddelijk.

Dienen zuivert, verlost, geeft energie.

Door dienen krijg je het leven lief En bereik je onsterfelijkheid.

Het leven leiden door dienen

Is verbonden zijn met 's levens meest innerlijke dienst.

De mensheid dienen Is verenigd zijn met Viraat en Hiranyagarbha:

Het kosmische Bewustzijn, de Ziel van deze wereld.

Daarom dien, dien, dien met Naaraayana bhaava:

Het gevoel dat alles de Ultieme Werkelijkheid is.

DIEN MET LIEFDE

Alle kennis is ijdel

Indien je niet dient met liefde en genegenheid.

Alle dienen is leeg Zonder liefde, genegenheid, oprechtheid en bhaava is.

Als je dient met bhaava (juiste stemming) en liefde Staat God achter jou.

Hij loopt achter je aan.

De hele wereld zal van je houden en je bewonderen.

Dien daarom met liefde, oprechtheid en bhaava.

Cultiveer telkens weer de bhaava.

Onzelfzuchtig dienen is zichtbaar gemaakte liefde.

GEEN DIENEN, GEEN VEDANTA

De geest van dienen Moet je zijn ingeprent.

De geest van dienen Moet je eigen zijn.

Het mag geen vertoon zijn.

Zonder de geest van dienen, Kun je geen succes hebben

In Vedanta, Raaja Yoga of Bhakti.

Cultiveer daarom overvloedig de geest van dienen.

Shankara, Jezus, Mohammed dienden.

Janaka, Samartha Raamdaas dienden.

Onzelfzuchtig dienen is geen vijand van Vedanta.

Karma Yoga zal je niet binden.

Leer daarom dienen.

DIENEN GEEFT VREUGDE

Dienen houdt je fit en gezond.

Dienen geeft een onmetelijke vreugde.

Dienen maakt je geschikt voor Vedanta.

Dienen verwekt advaita bhaava of eenheid.

Dienen behaagt de goden.

Dienen geeft een lang leven en faam.

Vedanta zonder dienen maakt je tot een lip-Vedanti.

Daarom, dien, dien, met Aatma bhaava (Zelfbewustzijn).

DIEN, HEB LIEF, GEEF

Dien, heb lief, geef.

Wie deze onderrichtingen beoefent

Kan harde tijden en slechte dagen aan.

Hij wordt verlicht door een hemelse straal.

Maak anderen echt gelukkig

Terwijl je probeert zelf gelukkig te zijn.

Hoe dieper je mediteert

En hoe bereidwilliger je dient,

Hoe gelukkiger je wordt.

DE WEG NAAR OVERVLOEDIGE ENERGIE

Verandering van activiteit, aangename oefeningen,

Grote interesse, praanaayaama (ademoefeningen),

Aasanas (Yogahoudingen),

Soeryanamaskaara (Groet aan de Zon),

Japa, kiertan, meditatie

Geven je energie in overvloed

En verdrijven vermoeidheid.

Interesse laadt de menselijke dynamo op.

Interesse is een grote kracht.

Schep behagen in je werk.

De energie zal in overvloed vloeien.

Verandering van werk geeft rust.

Energie hangt af van de emotionele drijfkracht.

Ze hangt niet af van lichamelijke kracht.

Overwerk veroorzaakt geen depressie.

Rust is de kuur tegen vermoeidheid.

HEB EEN BEGRIJPEND HART

Cultiveer een begrijpend hart.

Begrip en verdraagzaamheid zijn de vereisten

Voor spirituele vooruitgang en Zelfverwerkelijking.

Wederzijds begrip lost misverstanden op.

Begrijp een ander mens echt.

Begrip brengt geluk, kalmte, vrede.

Het verdrijft haat, afgunst, onenigheid en oorlog.

Het schept een aangename, spirituele atmosfeer.

Heb allen lief, sluit allen in, haat niemand.

RAANIE EN KOEMAAR SAHIBS

Elke vrouw houdt ervan raanie te worden genoemd.

Er zijn pratap raanies, lilavati raanies,

Soelochana raanies (adellijke titels).

Ze houden van ronkende titels,

Maar ze hebben geen groot hart; integendeel,.

Het zijn wonderbare gierigaards, eerste klas vrekken.

Al zijn het multi-miljonairs,

Het zijn ook multi-gierigaards.

Iedereen wordt graag koemaar sahib,

Raaja sahib, raana sahib genoemd.

Ze voelen zich erg gevleid

Als mensen hen aanspreken

Met koemaar sahib en raaja sahib,

Maar het zijn en blijven A-1 gierigaards.

Alleen een edelmoedig man als Pannalaal

Is een mahaaraaja.

Alleen een edelmoedige vrouw als Koemoedinie

Is een mahaaraanie.

Al die anderen zonder edelmoedigheid

Zijn nep raajas en raanies.

ECHTE EREDIENST

Maak van waarheid je leermeester,

Van geweldloosheid je credo,

Van zuiverheid je aarati (licht) voor de Heer,

Van mededogen je wierook,

Van nederigheid je arghya (water),

Van toewijding je bloem,

Van onthechting je sandelpasta,

Van moed je naivedyam (offervoedsel),

Van het dienen van de mensheid je eredienst.

ONZELFZUCHTIGHEID

Onzelfzuchtigheid is een goddelijke eigenschap.

Een echt onzelfzuchtig mens is waarlijk uiterst zeldzaam.

Hij is inderdaad een goddelijk wezen.

Hij heeft het lagere zelf overstegen.

Hij wordt spoedig overspoeld door het licht van Kennis.

Hij is een Arhat.

Hij is een Boeddha

Hij is een jievanmoekti (levend bevrijd).

Ere zij zulke verheven wezens.