The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK ELF

DE WIJZE

EEN WIJZE IS HET ZELF VAN ALLEN

EEN WIJZE IS DE ZIEL VAN DE HELE WERELD

DRIE SOORTEN GNYAANIS

DE SANNYAASIN HOUDT VAN VIER J'S

PSEUDO SANNYAASINS

WAT EEN WIJZE VOELT

WIJZEN ZIJN ONGEWOON

HET GEDRAG VAN WIJZEN

HOOFDSTUK ELF

DE WIJZE

EEN WIJZE IS HET ZELF VAN ALLEN

De wijze gaat binnen in het hart van allen.

Hij wordt het Aatmaa of Zelf van allen.

Hij kan nooit zelfzuchtig zijn.

Alleen door zelfzucht enz. te vernietigen

Bereikte hij de verlossing.

Zijn verheven staat is ongeëvenaard.

Hij ziet de hele wereld als zijn lichaam.

Alle lichamen zijn alleen de zijne.

Alle handen, oren, ogen zijn alleen de zijne.

Als je één wijze te eten geeft,

Geef je de hele wereld te eten,

Want hij is het Zelf van allen.

EEN WIJZE IS DE ZIEL VAN DE HELE WERELD

Een arm man wilde eens duizend brahmanen

Te eten geven (sahasra bhojana),

Maar hij had niet genoeg geld.

Zijn buur zei hem:

"Geef de grootste heilige, Ekanaath, te eten,

Je zult evenveel verdiensten verwerven

Als door duizend brahmanen te eten te geven."

En dus gaf hij Ekanaath te eten met geloof.

De man wilde het blad wegnemen waarop Ekanaath gegeten had,

Hij moest duizend bladeren wegnemen.

Een heilige of wijze is de ziel van het hele heelal.

Hij is de viraat svaroepa zelf: de essentie van het heelal.

Wie hem te eten geeft,

Geeft te eten aan de hele wereld.

DRIE SOORTEN GNYAANIS

Dattaatreya was een zuivere gnyaani.

Koningin Choedalai en Sadaasiva Brahman

Waren Yogi gnyaanis:

Ze beoefenden Raaja Yoga én Gnyaana Yoga.

Ze beschikten over grote krachten.

Raamakrishna Parmahamsa,

Sambandar, Appar en Soendaramoerthi

Waren bhakta gnyaanis.

Ze beoefenden bhakti of devotie

En door bhakti bereikten ze gnyaana of wijsheid.

DE SANNYAASIN HOUDT VAN VIER J'S

De sannyaasin houdt van vier j's:

Jaga, jungle, jala en jignyaasoe of

Afgelegen plaatsen, bossen en wouden,

Goed water en dorstende zoekers.

Waar hij die vier j's vindt,

Daar verblijft hij graag.

PSEUDO SANNYAASINS

O pseudo sannyaasins, kleur de geest.

Het is niet genoeg dat je je kleren verft.

Kleur ook je geest.

Je draagt gevlochten haar

En houdt een maalaa (meditatiesnoer) in je handen.

Je smeert je lichaam in met as

En brengt een tilak aan op je voorhoofd.

Je bezoekt heilige plaatsen om goede verdiensten te verwerven.

Welk nut heeft dit alles

Als je de onzuiverheden niet uit je geest verwijdert?

Er ligt nog veel passie verborgen in je geest.

Je bent erg prikkelbaar.

Uiterlijke voorwerpen bekoren je.

Je neemt namen en vormen voor werkelijkheid.

Je loopt achter zintuiglijke voorwerpen aan.

Zodoende verwerf je nog grotere zonde

En verlies je de verdienste van deze menselijke geboorte.

Je bent gegrepen door het wiel van geboorte en dood

En je probeert niet je eigen essentie te verwerkelijken.

Herinner je de grote Goeroe Naaraayana,

Die je dit menselijke lichaam gaf,

Het meest geschikte instrument voor saadhanaa.

Denk onophoudelijk aan Hem,

Die je beschermde in de schoot van je moeder.

O dwaas, waarom vergeet je die Goeroe en

Loop je vergeefs achter vergankelijke voorwerpen aan?

WAT EEN WIJZE VOELT

De wijze voelt:

"Ik ken alles wat moet worden gekend

En er blijft niets te kennen over.

Niets kan me pijn berokkenen.

Al mijn begeerten zijn bevredigd.

Ik heb niets meer te begeren (aapta kaama).

Ik heb alles bereikt

En niets blijft te bereiken over (praapti praapyam).

Ik heb al mijn plichten vervuld (krita kritya).

Ik ben wat Ik ben.

Ik ben altijd zuiver.

Ik sta vast in mijn Zelf.

Ik ben heel en al zaligheid en kennis."

WIJZEN ZIJN ONGEWOON

Wijzen zijn zeer ongewoon.

Er is geen bepaalde scheidingslijn.

Heer Yama was een volmaakte wijze.

Hij was ook een volmaakte karma kaandi.

Dat was ook de wijze Vasishtha.

Jada Bharata scheen dom en traag van begrip te zijn.

De wijze Janaka bestuurde een koninkrijk.

Sadaasiva Brahman deed vele wonderen.

Shankara werkte hard en vestigde kevalaadvaita (non-dualisme).

Dattaatreya verborg zich in een rivier.

HET GEDRAG VAN WIJZEN

Kennis is dezelfde in alle wijzen,

Maar hun gedrag is verschillend.

Shrie Vasishtha was een karma kaandi.

Hij deed havans (vuuroffers) en offers.

Raja Janaka regeerde zijn rijk en

Genoot koninklijke genoegens.

Shrie Dattaatreya was een zwerver.

Hij was een avadhoeta, een naakte fakir.

Kagboesandhi was een Yogi.

Sommigen waren gehuwd.