The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK TIEN

OVER DE GEEST

OORZAAK EN GEVOLG

DE KRACHT VAN DE GEEST

GEEST, PRAANA EN HET LICHAAM

DE VIJF STATEN VAN DE GEEST

DIAGNOSE VAN DE GEEST

DE GEEST-RIVIER

PLEZIER EN PIJN

TOT DE GEEST

HOOFDSTUK TIEN

OVER DE GEEST

OORZAAK EN GEVOLG

Brahman (het Absolute) is de oorzaak.

De geest is een effect.

Brahman is het geheel.

De geest is een deel.

Brahman of het Absolute is oneindig.

De geest is eindig.

Hoe kan het effect zijn oorzaak kennen?

Hoe kan een deel het geheel kennen?

Hoe kan het eindige het oneindige kennen?

DE KRACHT VAN DE GEEST

Je handelt, je denkt, je ademt

Door de aanwezigheid van God in jou.

God is de inwoner, de innerlijke heerser.

Hij is de kracht achter de ogen en de oren.

Hij is de kracht achter de geest en het intellect.

Haal de scheidingsmuur van egoïsme neer.

Bereik eenheid met God

En geniet de zaligheid van onsterfelijkheid hier en nu.

GEEST, PRAANA EN HET LICHAAM

Praana is de schakel

Tussen lichaam en geest.

Praana is grover dan de geest.

Praana is de overjas van de geest.

Praana, de zinnen en het fysieke lichaam

Zijn verstoffelijkte producten van de geest.

De geest wil het fysieke lichaam,

De praana en de zinnen voor zijn genot.

DE VIJF STATEN VAN DE GEEST

Kshipta, moedha, vikshipta,

Ekaagrata en niroddha

Zijn de vijf bhoemikas of staten van de geest.

Kshipta is de rusteloze staat.

Er is dan rajas of passie in de geest.

Moedha is een staat van loomheid.

Er is dan tamas of inertie in de geest.

Hij is dan vergeetachtig en traag.

Vikshipta is de wisselvallige staat.

Soms is de geest rustig,

Op andere ogenblikken is hij rusteloos.

Deze staat is niet bevorderlijk voor meditatie.

Ekaagrata is eenpuntigheid van de geest.

Hij is dan als de niet flikkerende vlam van een kaars

Op een windstille plaats.

In de niroddhastaat is de geest volmaakt onder controle.

Samaadhi of de bovenbewuste staat vloeit eruit voort.

DIAGNOSE VAN DE GEEST

Een bepaald iemand is bekwaam, goed van hart.

Hij verzorgt zijn patiënten goed.

Hij wast hun kleren, verwijdert hun uitwerpselen.

Hij is beleefd en hoffelijk en lijkt volmaakt onschuldig.

Niemand vermoedt iets onverkwikkelijks in hem.

Iedereen neemt hem voor een gentleman en een goed mens.

Maar er leeft in hem een gedisciplineerde,

Georganiseerde ondeugd.

Hij intrigeert en zet mensen tegen elkaar op.

Hij is uit op vernietiging.

Het is zeer moeilijk om te achterhalen

Hoe iemand in elkaar zit en hoe zijn geest werkt.

Er leven in de geest tegenovergestelde eigenschappen.

Zijn aard is uiterst geheimzinnige.

Het is het product of de zoon van de maayaa (illusie) van Brahman (het Absolute).

Hij verbijstert ervaren psychologen.

Alleen Brahman kent de geest in al zijn details.

Er is een grote inspanning nodig om de geest te zuiveren.

Een grondige zuivering van de geest is noodzakelijk

Om de Zelfverwerkelijking te bereiken.

DE GEEST-RIVIER

De geest-rivier vloeit onophoudelijk

In twee richtingen.

Ze stroomt door de vlakte van onderscheidingsvermogen.

Haar begeerten worden dan uitgedund

En de zoeker bereikt begeerteloosheid.

Hij bereikt het doel van moksha (verlossing)

En verwerft onsterfelijkheid en vrijheid.

Of ze stroomt door de vlakte van voorwerpen.

Haar begeerten worden in dat geval intenser en

De geest springt dan als een aap.

De mens valt in de afgrond van duisternis

En vergaat.

O mens, kanaliseer de geest-rivier

Naar de oceaan van eeuwige zaligheid,

Door de beoefening van onthechting,

Onderscheidingsvermogen en meditatie

En wees altijd gelukkig.

PLEZIER EN PIJN

De geest zet uit: er is plezier.

De geest trekt samen: er is pijn.

Zijn er evenwichtige trillingen in de geest

Dan is er plezier.

Zijn er onevenwichtige trillingen in de geest

Dan is er pijn.

Overheerst sattva in de geest

Dan is er plezier.

Overheersen rajas en tamas in de geest

Dan is er pijn.

TOT DE GEEST

O geest, wankel niet.

Dwaal niet her en der

Zoals de straathond.

Je zult alleen pijn en zorgen oogsten

Van deze vergankelijke zintuiglijke voorwerpen.

Keer terug naar je zoete, onsterfelijke verblijfplaats

Van weergaloze pracht en luister.

Daar alleen zul je

Eeuwigdurende vrede en onsterfelijke zaligheid vinden.

Geef je oude, verwerpelijke gewoonten op.

Ontwikkel onthechting en onderscheidingsvermogen.

Rust altijd vredevol in het hoogste Zelf.