The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK NEGEN

DE HEER EN ZIJN NAAM

ALOMTEGENWOORDIGHEID VAN DE HEER

VERGEET JE SCHEPPER NIET

HEMEL IN JE HART

GOD IS IN JE HART

IMMANENTIE VAN RAAMA

ZIE DE HEER IN ALLE VORMEN

WAAROM LIET JE RAAMNAAM ACHTERWEGE?

DRINK DE NAAMNECTAR

TOT DE TONG

EEUWIGE LEKKERNIJ

EEN HEMELSE BALSEM

GELOOF

VERTROUW OP GOD

PRASAADA

KRACHT VAN HET GEBED

HOOFDSTUK NEGEN

DE HEER EN ZIJN NAAM

ALOMTEGENWOORDIGHEID VAN DE HEER

De Heer is hier, daar en overal.

Hij is alomtegenwoordig, aldoordringend:

Vyaapaka, vibhoe, sarvagatha.

Hij is de allesdoordringende, inwonende aanwezigheid.

Hij is de draad in de bloemenkrans.

Hij is de soetraatmaa of de draadziel.

Hij is de glimlach van de lotus en de dame.

Hij is het geruis van de Ganges.

Hij is het gemiauw van de kat.

Hij is het gefonkel van de ster.

Hij is het stromen van de adem in de neusgaten.

Hij is de gedachten, gevoelens en emoties.

Hij is de pupil in het oog.

Hij is de geur van bloemen.

Verwerkelijk Hem en wees altijd gelukkig.

VERGEET JE SCHEPPER NIET

Herhaal altijd, zelfs tijdens het wandelen,

Raamakrishna Hari (Naam van de Ultieme Werkelijkheid).

Kwijt je van je dagelijkse plichten met enthousiasme.

Laat je geest de namen van de Ultieme Werkelijkheid herhalen.

Vermeerder de onuitputtelijke weelde van de Naam.

Houd de paarden-zinnen perfect in de hand.

Vergeet je Schepper niet, die alles draagt.

Hij is de oneindige Allerhoogste, boven alles verheven.

Groot is zijn alles schenkende genade.

Bezing zijn grootheid.

Vul je hart met zijn liefde.

Je zult vrij zijn van pijn, dood en illusie.

HEMEL IN JE HART

God is in zijn hemel.

De hemel is in je hart.

Zoek Hem in je hart.

Je zult Hem daar vinden.

Zuiver eerst je hart.

Wied het onkruid van jaloersheid en wellust.

Trek de zinnen terug.

Stil de geest.

Kalmeer opborrelende gedachten.

Stil de golvende emoties.

En ontmoet nu je Beminde.

GOD IS IN JE HART

God is in je hart.

Jij bent in het hart van God.

God is vrede, stilte en zaligheid.

Trek de zinnen terug.

Stil de geest.

Hak de vrittis (golven in de geest) stuk.

Dood de veelkoppige draak "ik".

Ga nu binnen in het koninkrijk van God,

De verblijfplaats van onsterfelijke zaligheid,

De bron van onvergankelijke vreugde.

IMMANENTIE VAN RAAMA

Raama is in het stro.

Raama is in de pilaar.

Raama is in je praana of leven.

Raama is in je lichaam.

Raama is in je geest.

Raama is in de bloem, het fruit en het zaad.

Raama is in je ogen en oren.

Raama is in letters.

Raama is in water en vuur.

Raama is overal.

ZIE DE HEER IN ALLE VORMEN

Raamdaas van Bhadraachalam zei: "O Goeroe,

Laat me darshan (audiëntie) van Heer Raama hebben."

De Goeroe antwoordde:

"Morgen zal de Heer naar je huis komen.

Houd je klaar."

Raamdaas trof heel wat voorbereidingen.

Hij bereidde verscheidene soorten voedsel.

Een buffel kwam zijn huis binnen,

Brak de potten en at al het voedsel op.

Raamdaas joeg hem met stokslagen weg.

Hij zei tegen zijn Goeroe:

"Ik wachtte vergeefs, de Heer kwam niet."

De Goeroe zei:

"De buffel was niemand anders dan Heer Raama.

Hij toonde me de blauwe plekken op zijn rug."

Raamdaas had berouw en jammerde.

Heer Raama gaf hem darshan.

Het is moeilijk te zeggen in welke vorm

De Heer je zal verschijnen.

Wees waakzaam.

Zie de Ultieme Werkelijkheid in alle vormen:

Lelijk, verachtelijk en verfoeilijk.

Hij komt misschien in de vorm van een hond,

Een melaatse of ook een uitgestotene.

DE GLORIE VAN RAAMNAAM

Raamnaam of Gods naam is een nectar.

Hij is een levenselixir.

Status verleent hij.

Met rijkdom overstelpt hij.

Onsterfelijkheid en eeuwige zaligheid verleent hij.

Alle smart en aandoeningen verbrijzelt hij.

Moksha schenkt hij.

Kracht en eeuwige vrede geeft hij.

En al het andere brengt hij voort.

Hij brengt alle goed.

Hij leidt de toegewijde naar Saketpoeri, de grote hemel.

Hij brengt goddelijke genade en licht.

Dat is het woord, de naam Raama,

En die heb ik gevonden!

WAAROM LIET JE RAAMNAAM ACHTERWEGE?

Je liet je woede en je haat niet achterwege.

Maar waarom liet je je japa van Raamnaam achterwege?

Je liet het liegen niet achterwege.

Maar waarom liet je je kiertan en gebed achterwege?

Je liet je gulzigheid, koffie en laddoe niet achterwege.

Maar waarom liet je de studie van

Gietaa en oepanishads achterwege?

Je liet je dagelijkse scheerbeurt niet achterwege.

Maar waarom liet je je morgenmeditatie achterwege?

Je liet het lasteren en het kwaad spreken niet achterwege.

Maar waarom liet je het mantraschrijven achterwege?

DRINK DE NAAMNECTAR

Ontvlucht slechte vrienden.

Zoek goed gezelschap.

Luister naar toespraken over de Zelfverwerkelijking.

Wees doof voor wellust, hebzucht, egoïsme enz.

Zoals alleen zuiver katoen

Ten volle de kleurstof opslorpt,

Zo slorpt ook alleen de zuivere geest

Het beeld van de Ultieme Werkelijkheid op.

Drink nu de nectar van de namen van de Ultieme Werkelijkheid.

TOT DE TONG

O onrust stokende tong, O doder van vrede,

Jij bent een erg woelige duivel.

Word tenminste nu wijs.

Herhaal onophoudelijk: "OM Namo Naaraayanaaya",

De mantra van Heer Hari,

De mantra die eeuwige zaligheid,

Onsterfelijkheid en de hoogste vrede geeft,

Die alle zonden, gehechtheid en begeerten verbrandt,

Die alle slechte eigenschappen vernietigt,

Die je goddelijk maakt,

Die je steun, troost en redder is.

EEUWIGE LEKKERNIJ

De hemelse lekkernij van de naam van de Heer

Vernietigt alle kwaad, geneest alle aandoeningen

En schenkt onsterfelijkheid en eeuwige zaligheid.

Ze doodt egoïsme en begeerten.

Ze is een panacee of soevereine methode

Tegen de ziekte van geboorte en dood.

Ze is een lekkernij die nooit bederft.

Mieraa, Toelasidaas, Samartha Raamdaas,

Kabier, Dhroeva en Prahlaad

Aten van deze lekkernij naar hartelust.

Glorie zij Raamnaam,

De onschatbare lekkernij.

EEN HEMELSE BALSEM

Er is een soevereine remedie

Tegen al je ziekten en moeilijkheden.

Versmelt met Hari.

Herhaal zijn Naam: "Hari. Hari. Hari."

Zeg: "O Heer, uw wil geschiede."

Hoe zoet is de Naam Hari.

Hij zal je zorgen sussen.

Hij zal de wonden van je hart helen.

Hij zal al je angsten verdrijven.

Hij is een nectar, een allesgenezer.

Hij is een verzachtende, hemelse balsem.

GELOOF

Je hebt een volmaakt geloof

In je chequeboek en banksaldo.

Je hebt een absoluut geloof

In je vrouw, kinderen en bezittingen.

Je hebt een intens geloof

In je lichaam, zinnen en de illusoire wereld.

Maar je hebt geen geloof in God of Brahman,

De bron en steun van alles,

De enige solide Werkelijkheid,

Die je bewoner, innerlijke heerser,

Redder, verlosser en beschermer is,

Die licht geeft aan je geest en je zinnen.

Is dit niet heel vreemd?

Heb een absoluut geloof in God en zijn mededogen.

Je zult worden bevrijd van pijn, zorgen en de dood.

Je zult onsterfelijkheid en eeuwige zaligheid bereiken.

VERTROUW OP GOD

Vertrouw op de Ultieme Werkelijkheid en haar wijsheid.

Je zult totaal vrij zijn van vrees.

Denk juist.

Onderhoud goddelijke gedachten.

Dit is de weg naar een dieper,

Rijker en voller, goddelijk leven.

Je geeft maar weinig

Als je geld, kleren of voedsel geeft.

Je geeft alles Als je je hart aan de Ultieme Werkelijkheid geeft.

Geef daarom je hart aan de Ultieme Werkelijkheid.

PRASAADA

Prasaada is goddelijke genade.

Dat men helderheid of schittering van het intellect verwerft,

Is goddelijke genade.

Dat men onderscheidingsvermogen

En onthechting ontwikkelt,

Is prasaada of goddelijke genade.

Dat men vaststaat in het spirituele pad,

Ondanks grote hindernissen,

Is eveneens goddelijke genade.

Dat men verlichting of openbaring krijgt

En vele hindernissen worden verwijderd

Is goddelijk genade.

Dat men een intense saadhanaa shakti heeft,

Is goddelijk genade.

Dat men een Goeroe vindt en alles wat nodig

Is om saadhanaa te beoefenen,

Is eveneens goddelijke genade.

Goddelijke genade wordt verworven door

Geloof, toewijding en een absolute zelfovergave.

Glorie zij de Heer en zijn genade.

KRACHT VAN HET GEBED

Gebed verheft en inspireert.

Gebed verruimt het hart.

Gebed stemt je af op het Onvergankelijke.

Gebed geeft spirituele kracht en vrede.

Gebed bevordert het neerdalen van genade en licht.

Je bidt in je smart en in je nood.

Bid ook in de volheid van je vreugde

En in je dagen van overvloed.

Bid zonder er enige vrucht van te verwachten.

Bid niet voor zoon en rijkdom.

Bid voor de genade van de Heer.

Bid voor zoete versmelting.