The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK ACHT

BEOEFENING VAN VEDANTA

ASPARSHA YOGA

NIRVIKALPA SAMAADHI

MYSTICISME

VIER SOORTEN MEDITATIE

ZELFVERWERKELIJKING IS GEEN PROCES

STILTE

GA IN STILTE

ERVARING GEHEEL

SIVA'S ERVARING

HOOFDSTUK ACHT

BEOEFENING VAN VEDANTA

ASPARSHA YOGA

Sparsha betekent: aanraking.

Asparsha betekent: niet-aanraking of geen contact.

De zinnen en de geest

Zijn in contact met de zintuiglijke voorwerpen.

Je neemt voorwerpen waar en verwerft er kennis van

Door de kanalen van de zintuigen.

Asparsha Yoga is nirvikalpa samaadhi.

Het individuele zelf is in contact

Met het hoogste Brahman of het hoogste Zelf.

Er is geen echte aanraking of contact

Zoals in de waarneming van voorwerpen.

Hier versmelt de geest met Brahman.

Daarom wordt het Asparsha Yoga genoemd.

NIRVIKALPA SAMAADHI

Nirvikalpa samaadhi is voorbij alle uitdrukkingen.

Elke zin van dualiteit is uitgewist.

Er is zuiver of absoluut Bewustzijn.

Er is volledige verlichting.

Er is verlangen noch egoïsme.

De zaligheid van de wijze eindigt niet.

Hij is verenigd met het Oneindige.

Hij is vrij, volmaakt, onafhankelijk.

Hij is bevrijd van pijn, zorgen en begoocheling.

Hij is een aapta kaama:

Alle begeerten zijn bevredigd.

Hij heeft de staat van verheven vrede bereikt.

MYSTICISME

Mysticisme is intuïtionalisme.

Mysticisme is transcendentalisme.

Mysticisme is aparoksha anoebhoeti:

Mysticisme is directe Zefverwerkelijking.

Mysticisme is anoebhaava advaita:

Mysticisme is spirituele, intuïtieve ervaring,

Die buiten het bereik van het intellect ligt.

Mysticisme is nirvikalpa samaadhi.

Mysticisme is directe communie met God.

Een mysticus is iemand die ervaren is in mysticisme.

VIER SOORTEN MEDITATIE

Er zijn vier soorten dyaana of meditatie,

Namelijk grof, subtiel, subtieler en subtielst.

Savitarka en nirvitarka zijn grove meditatie.

Savichaara en nirvichaara zijn subtiele meditatie.

Saanada is subtielere meditatie.

Saasmita is de subtielste meditatie.

Meditatie over de vorm van Heer Vishnoe met vier armen

Is grove meditaie.

Meditatie over de deugden is subtiele meditatie.

Ook meditatie over licht is subtiele meditatie.

Meditatie over schoonheid, zaligheid,

Vrede is subtielere meditatie.

Meditatie over het vormloze Brahman

Is de subtielste meditatie.

Grove meditatie is concrete meditatie.

Subtiele meditatie is abstracte meditatie.

ZELFVERWERKELIJKING IS GEEN PROCES

Brahman is het Absolute.

Brahman is geen voorwerp.

Het is altijd het subject en de kenner.

Het is het meest innerlijke Aatmaa of Zelf.

Het is het getuigende Bewustzijn.

Brahman is bewegingloos en onveranderlijk.

Het is altijd hetzelfde Zelf-bestaan,

Zelf-zaligheid en Zelf-kennis.

De sluier valt, het gordijn wordt verwijderd.

Men staat vast in zijn svaroepa of essentie.

Brahman wordt niet bereikt door een of ander proces,

Maar Het wordt bereikt door Zelfverwerkelijking

Of directe intuïtieve waarneming.

STILTE

Een zoeker van stilte ben ik.

In stilte vond ik grote kracht, wijsheid,

Rijkdom, vrede, rust, vreugde en zaligheid.

In stilte vond ik eeuwig licht,

Vrijheid, volmaaktheid en onafhankelijkheid.

Stilte is nu mijn centrum, ideaal en doel.

Stilte is diep en onpeilbaar.

Stilte is Brahman, het Absolute.

GA IN STILTE

Stilte is vrede.

Stilte is Brahman of het Absolute.

Ayam Aatmaa shaanto:

Dit Aatmaa of Zelf is stilte.

Voorbij alle geluiden en klanken

Is stilte, je meest innerlijke Zelf.

Stilte is je echte naam.

Stilte versterkt de kracht van het denken.

Stilte is intuïtieve ervaring.

Stilte helpt het intuïtionele Zelf

Om zich uit te drukken.

In stilte gaan is één worden met God.

Ga binnen in de stilte

En word één met het hoogste Zelf.

ERVARING GEHEEL

Diep als de oceaan is het eeuwige leven.

Diep als de zee is de eeuwige wijsheid.

Ik weet het.

Ik heb dit verwerkelijkt.

Niets kan het vernietigen.

Niets kan me deren.

Dit is de Ervaring Geheel.

Dit is aparoksha anoebhaava:

Dit is directe Zelfverwerkelijking.

Dit is de intuïtieve ervaring.

SIVA'S ERVARING

Ik mediteerde lang over liefde en geduld

En zo vergat ik alles over woede en haat.

Ik mediteerde lang over het onsterfelijke Brahman

En zo vergat ik alles over geboorte en dood.

Ik ken de ene essentie in alle dingen

En zo vergat ik alles over geloven en culten.

Ik leefde lang in afzondering in Rishikesh

En zo vergat ik alles over formaliteiten enz.

Ik heb de ervaring van het geheel

En zo vergat ik de behoefte

De opinie van anderen te vragen.

Ik mediteerde lang over het non-dualistische beginsel

En zo vergat ik alles over lof en blaam.