The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK ZEVEN

BOODSCHAP VAN VEDANTA

DE BOODSCHAP VAN VEDANTA

HET DOEL VAN HET BESTAAN

KEN DE POTTENBAKKER

DE BEOEFENING VAN VEDANTA

LEEF IN HET EEUWIGE

BEREIKEN IS ZICH BEWUST ZIJN

ZIE ZONDER TE ZIEN

ZIE MAAR KIJK NIET

PIJN IS JE LERAAR

ECHTE VRIJHEID

DIEPER DAN DE OCEAAN

EEN STRAAL VAN HOOP, EEN ZILVEREN RAND

HOOFDSTUK ZEVEN

BOODSCHAP VAN VEDANTA

DE BOODSCHAP VAN VEDANTA

De boodschap van Vedanta kan een belangrijke rol spelen

In het tot stand komen van een stevige basis van begrip

Onder alle geloven, rassen en naties.

Het is de mens die

De fundamentele waarheden moet leren herkennen,

Die sluimeren in de innerlijke wereld van zijn bewustzijn.

Hij moet leren inzien dat hij in werkelijkheid

Het onsterfelijke, aldoordringende Zelf is,

Dat er in allen één gemeenschappelijk zuiver Bewustzijn is.

Dit zal allen verenigen.

Dit zal onwetendheid, jaloersheid, haat

En het denkbeeldige gevoel van afgescheidenheid

Vernietigen en een einde maken aan oorlogen

En het produceren van kernbommen.

HET DOEL VAN HET BESTAAN

Begrijp goed het doel van je bestaan.

Cultiveer een goed en zuiver geweten.

Verdraag moedig moeilijkheden en tegenslagen.

Het doel van je bestaan is

Je medemensen te dienen met een universele bhaava of

Stemming, de geest te zuiveren en rustig te maken,

Vrijheid en volmaaktheid te bereiken,

Wat Zelfverwerkelijking of jievanmoekti is.

KEN DE POTTENBAKKER

Luister nogmaals, vriend.

Ken je de pottenbakker

Die vorm gaf aan dit lichaam?

Hij heeft geen handen en geen instrumenten.

Hij is almachtig en alwetend.

Die pottenbakker verblijft in je hart.

Zijn naam is stilte.

Zijn naam is zoet.

Ken de pottenbakker en wees vrij.

DE BEOEFENING VAN VEDANTA

Een man leerde de theorie van het zwemmen.

Hij kocht zich een mooie poster

Met alle zwemmethodes erop.

Hij bestudeerde die en dacht dat hij goed kon zwemmen.

Hij sprong in de Ganges en verdronk,

Want hij had de praktijk van het zwemmen niet beoefend

En hij had de kunst van het zwemmen niet geleerd.

Zo is het ook met de wetenschap van Brahma vidyaa.

Louter theoretische studie van Vedanta en oepanishads

Zal je niet helpen de oceaan van samsaara over te steken.

Slechts voortdurende meditatie over Aatmaa, het Zelf,

Zal je helpen de andere oever

Van onbevreesdheid en onsterfelijkheid te bereiken.

LEEF IN HET EEUWIGE

Mediteer over OM en zijn betekenis.

Dit is leven in het Eeuwige.

Mediteer over de mahaavaakya of

Grote uitspraak uit de Vedas:

"Aham Brahmaasmi. Ik hen het Absolute. "

En vereenzelvig je met het aldoordringende Aatmaa (Zelf).

Dit is leven in het Eeuwige.

Negeer het lichaam, de geest en de zinnen.

Geef vereenzelviging met de vijf scheden op.

Voel: "Ik ben ondeelbaar Satchidaananda Brahman,

Het Absolute dat Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid is."

Dit is leven in het Eeuwige.

Beheers je gedachten,

Trek de geest, de zinnen en de praana terug.

Versmelt de geest met het Absolute.

Dit is leven in het Eeuwige,

Glorierijk, subliem, wonderbaar.

BEREIKEN IS ZICH BEWUST ZIJN

Indien je Brahman (het Absolute) zou moeten bereiken,

Dan zou je ook moeten terugkeren uit Brahman.

Dat is niet zo.

Brahman kennen is zich bewust zijn van Brahman.

Dit wordt bedoeld met Brahman bereiken.

Je zult dan ook niet terugkeren van Brahman.

Je bent één met Brahman.

ZIE ZONDER TE ZIEN

Een werelds mens ziet

En wordt be´nvloed door uiterlijke voorwerpen.

Hij ervaart plezier en pijn.

Nu is hij uitgelaten dan weer bang.

Voorwerpen laten indrukken na

In zijn gevoelige geest.

Dit is ook het geval als hij iets hoort.

Lof en blaam be´nvloeden hem.

Handel vanuit Zelfbewustzijn.

Geef gehechtheid op.

Wees evenwichtig in succes en mislukking.

Je kunt nu zien zonder te zien.

Wanneer de Brahmakaara vritti functioneert,

Door onophoudelijk te denken aan het Absolute,

Of wanneer je geest voortdurend verwijlt

Op het Zelf dat de achtergrond is van het denken,

Kunnen geen wereldse vrittis (golven) ontstaan en

Kan geen enkel uiterlijk voorwerp

Een indruk verwekken in de geest.

Nu kun je zien zonder te zien.

ZIE MAAR KIJK NIET

Zie maar kijk niet.

Hoor maar luister niet.

Eet maar proef niet.

Word aldus een saakshie of getuige.

Je zult dan niet de slaaf zijn van de machtige zinnen.

Dit is de essentie van Vedanta.

PIJN IS JE LERAAR

De ene zegt: "Plezier is groter dan pijn."

De andere zegt: "Pijn is groter dan plezier."

Maar ik zegje

Dat plezier en pijn onafscheidelijk zijn.

Het zijn twee namen voor ÚÚn en hetzelfde ding.

Ze zijn als de twee zijden van een zelfde munt.

Plezier is de moederschoot van pijn.

Pijn opent je de ogen.

Ze is een zegen in vermomming.

Ze zetje ertoe aan het Absolute te zoeken,

Waarin onsterfelijke zaligheid ligt.

Pijn is je beste, stille leraar.

ECHTE VRIJHEID

Eten watje wil,

Slapen waar je wil,

Zeggen watje wil,

Vormen geen vrijheid.

Je werd een slaaf van je lichaam,

Zinnen, geest, behoeften, voedsel, mode enz.

Beheers de zinnen en de geest.

Ga voorbij de paren van tegenstellingen.

Overstijg de goenas en de drie lichamen.

Rust in je eigen onsterfelijke Zelf.

Vereenzelvig je met het allesdoordringende Bewustzijn.

Wees één met het alzalige Aatmaa of Zelf.

Dan alleen ben je echt vrij.

DIEPER DAN DE OCEAAN

Is er iets dat dieper is dan de oceaan?

Ja, het is Brahma gnyaana of Zelfkennis.

Is er iets dat harder is dan graniet of diamant?

Ja,het is zonde.

Is er iets dat heter is dan vuur?

Ja, het is woede.

Is er iets dat zwarter is dan kolen of teer?

Ja, het hart van een vrek.

Bereik daarom Brahma gnyaana.

Wees goed, houd je woede onder controle

En dood gierigheid.

EEN STRAAL VAN HOOP, EEN ZILVEREN RAND

Communisten veroorzaken last in één uithoek van het land.

Ze schieten, plunderen en branden.

Er is het Toofan Express Drama in Moghalsarai.

Er is sabotage,

Ontsporing in een andere uithoek.

Velen verliezen het leven.

Er is overal hongersnood,

Aardbevingen in Assam en Bengalen.

De hele wereld wordt geroosterd in vuur.

Maar, kijk, er is een straal van hoop.

Er is een gloed,

Er is een zilveren rand rond de wolk.

Er is een regenboog.

De boodschap van Vedanta

Zal je vrede geven en je opbeuren.

In werkelijkheid is er geen wereld.

Mediteer over Brahman, de enige Werkelijkheid

En dompel je onder in de oceaan van de nectar.

Tat Tvam Asi. Gij zijt Dat.