The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK ZES

DE DRIE STATEN

DE DRIE STATEN

DE ALTIJD WAKKERE STAAT

IX

DE DROOM

DE DIEPE SLAAP

SLAAP EN SATTVA

EEN ESSENTIE IN DE SLAAP

DE DAGERAAD VAN KENNIS

HOOFDSTUK ZES

DE DRIE STATEN

DE DRIE STATEN

In de waaktoestand werkt alleen de oppervlaktegeest.

In de droomtoestand werkt de onderbewuste geest.

Er zijn dan ook niet veel beperkingen in de droom.

In de droom is er het spel van indrukken.

In de droom is er geen spel van de zinnen.

De droom ligt tussen waken en de diepe slaap,

Zoals de oe tussen a en m ligt (in OM of AUM).

In de diepe slaap ligt het zaad van de wereld.

In samaadhi wordt dit zaad verbrand.

DE ALTIJD WAKKERE STAAT

Sommige schepselen zijn waakzaam van 18 tot 21 uur.

Wereldse mensen zijn waakzaam tussen 21 en 24 uur.

Dieven zijn waakzaam tussen middernacht en 3u uur.

Yogis zijn waakzaam van 3 tot 6 uur.

Maar Brahman of het Absolute,

De getuige van de drie toestanden,

Is altijd waakzaam.

Moge je de staat van saakshie of getuige bereiken,

De altijd wakkere staat van eeuwige zaligheid.

IX

Men kan zeggen dat

Voorwerpen die worden waargenomen in de waaktoestand

Geen louter mentale inbeeldingen zijn,

Omdat de voorwerpen van de waakervaring

Ook worden waargenomen door andere mensen,

Of onze geest ze nu kent of niet.

Maar men kan vaststellen dat ook in de droom

Voorwerpen worden waargenomen door andere mensen,

Ofschoon die mensen en voorwerpen

Alle subjectieve inbeeldingen zijn.

Men kan zeggen dat we in waken

waarnemen met de zintuigen

En in de droom alleen door ideeën.

Maar ook in de droom stellen we vast

Dat we waarnemen met zintuigen

Die behoren tot de droomtoestand en die

Niet minder werkelijk zijn dan die in de waaktoestand.

Aangezien de droom onwerkelijk is,

Moet ook waken onwerkelijk zijn.

De objectieve wereld van ervaring

Kan geen onafhankelijk bestaan hebben,

Omdat hij afhangt van het subject

Dat hem kent of waarneemt.

Het object wordt een object genoemd

Omdat er een waarnemend subject is.

Zo wordt ook een subject een subject genoemd

Omdat er een waargenomen object is.

Geen van beide is op zichzelf bestaand

En daarom zijn beide onwerkelijk.

Subject en object verschijnen

In de vorm van oorzaak en gevolg.

Zonder een oorzaak is er geen gevolg.

Zonder een gevolg kan niets een oorzaak zijn.

Het concept van oorzakelijkheid zelf is onlogisch.

De geest neemt objecten waar en herkent ze

Door één ding in verband te brengen met een ander ding.

De hele waargenomen wereld

Is een bundel van onbegrijpelijke relaties,

Die de geest probeert op te delen in oorzaken en gevolgen.

Ook is er in het geheel geen oorzakelijkheid,

Omdat oorzaak en gevolg voortdurend zijn.

Er kan geen periode van tijd zijn

Waarin de oorzaak onveranderd blijft.

Kon de oorzaak een tijd onveranderd blijven

Dan zou er geen reden zijn waarom ze

Op welk ander ogenblik dan ook zou veranderen.

Ofwel is er een voortdurende oorzakelijkheid

Ofwel is er in het geheel geen oorzakelijkheid.

In geval van voortdurende oorzakelijkheid

Worden oorzaak en gevolg gelijk,

Aangezien ze onafscheidelijk zijn van elkaar.

Indien ze gelijk waren dan zou dit

Betekenen dat er in het geheel geen oorzakelijkheid is.

Is er geen oorzakelijkheid,

Dan is er ook geen wereld van ervaring.

Het gehele oorzakelijkheidsconcept is onlogisch,

Omdat het het bestaan vereist van

Een eerste onveroorzaakte oorzaak

Of anders zelf betekenisloos is.

Het heeft geen zin te beweren dat

Er een eerste onveroorzaakte oorzaak is,

Want daardoor scheppen we een begin voor de tijd.

Indien oorzakelijkheid werkelijk ware,

Dan zou het nooit mogelijk zijn er zich van te ontdoen,

Maar de Zelfverwerkelijking verbreekt

De keten van oorzakelijkheid.

En dus is de wereld van ervaring vals.

Aangezien er ook in de droom ervaringen zijn

Van een oorzakelijke aard,

Is de waakwereld even vals als de droomwereld.

DE DROOM

De stralen van de zon worden opgeslorpt in de zon.

Zo worden ook de zinnen opgeslorpt in de geest

Tijdens de droom en de diepe slaap.

In de droom is de geest zelf

Het subject en het object.

Er zijn geen zinnen in de droom.

Er is rede noch wil in de droom.

Tijdens de droom rust de geest in de hita naadie.

Tijdens de diepe slaap rust de geest in poerietat naadie.

DE DIEPE SLAAP

Je wil gaan slapen

Om te ontsnappen aan pijn en zorgen

En aan de pijn van ontgoocheling en mislukkingen.

Je wil ook uitrusten.

Alle zinnen zijn nu zeer moe.

In de diepe slaap ga je zeer dicht bij het Zelf

En voel je de bries van zaligheid.

Je voelt je verfrist en vernieuwd.

Je wil niet opstaan,

Maar de begeerten en karmas maken je wakker.

SLAAP EN SATTVA

Er zou sattva moeten zijn wanneer je gaat slapen.

Alleen dan heb je een vaste slaap.

Indien er rajas is, wordt je slaap verstoord.

Je zult niet uitgerust zijn als je opstaat.

Ingeval van een volledige tamas

Voel je je zwaar en loom als je opstaat.

EEN ESSENTIE IN DE SLAAP

Honing is een homogene essentie.

Alle sappen zijn erin vermengd.

Er is geen afzonderlijk sap van een bloem in honing.

De oceaan is een homogene essentie.

Alle rivieren zijn erin vermengd.

Er is hier geen afzonderlijk water van Ganges en Yamoena.

Zo is er ook in de diepe slaap

Slechts één homogene essentie.

Mieren, ratten, vlooien, koningen en dokters

Gaan hier binnen in hun eigen essentie.

Ze rusten allen in Brahman of het Absolute.

Er is hier geen afzonderlijke entiteit.

Ze gaan allen naar hun eigen Zelf.

DE DAGERAAD VAN KENNIS

Het stoppen van onwetendheid of avidyaa

En het opkomen van kennis of Brahma gnyaana

Vinden tegelijkertijd plaats.

Het louter afwezig zijn van het waarnemen van dualiteit

Is geen kennis.

In de diepe slaap is er geen waarneming van dualiteit

En toch is er geen kennis.