The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK DRIE

AATMAA

WAT IS AATMAA?

AARD VAN HET ZELF

HET ONSTERFELIJKE ZELF

JIEVA IS DENKBEELDIGE SCHIJN

JIEVA SHRISHTI IESHVARA SHRISHTI

ALLE VOORWERPEN ZIJN DEZELFDE

DRIE AHAMS

WIE IS GEBONDEN?

HOOFDSTUK DRIE

AATMAA

WAT IS AATMAA?

Aatmaa is je meest innerlijke, onsterfelijke Zelf.

Het is de steun van de geest, het lichaam,

De praana en de zinnen.

Het is het substraat van deze wereld.

Je verwerft alles door Aatmaa te verwerkelijken:

Aapnoti sarvam!

Dat wat alles doordringt is, Aatmaa.

Dat wat alles opslorpt is, Aatmaa.

Dat wat alles geniet is, Aatmaa.

Dat wat van alles de essentie is, is Aatmaa.

Dit zijn de betekenissen van

Aatma shabdha (het woord Zelf).

AARD VAN HET ZELF

Je Innerlijke Zelf is zoals de oceaan,

Diep en onpeilbaar.

Je Aatmaa is zoals de ether,

Subtiel, smetteloos en aldoordringend.

Je Zelf is zoals de zon,

Zelflichtend en schitterend.

Je Aatmaa is zoals de Himalayas,

Bewegingloos, machtig en vast.

HET ONSTERFELIJKE ZELF

De bron van deze wereld, geest, praana en de zinnen,

De moederschoot van de Vedas en alle Schriften,

De Heer van alle devas en de wereld,

De oude Poeroesha van de Oepanishads,

Verheven boven de drie tijden,

Van wie tijd en ruimte afhangen,

Die subtieler is dan het subtielste,

Die groter is dan het grootste,

Hem ken ik als mijn Aatmaa of Zelf,

Onsterfelijk, schitterend en smetteloos.

JIEVA IS DENKBEELDIGE SCHIJN

Een onsterfelijk wezen kan

Nooit een sterfelijk wezen worden.

Een ongeboren wezen kan

Nooit een geboren wezen worden.

Een onveranderlijk wezen kan

Nooit een veranderlijk wezen worden.

Mocht het een sterfelijk, veranderlijk wezen worden,

Dan zou het zijn onsterfelijkheid verliezen.

Het zou dan niet langer Brahman of het Absolute /ijn.

Brahman werd dan ook nooit een jieva (individuele ziel).

Jieva is slechts denkbeeldige schijn.

In werkelijkheid zijn er jieva noch de wereld.

Ajaati vaada (doctrine van niet-evolutie)

Alleen is de waarheid.

Alleen Brahman. het Absolute, bestaat.

JIEVA SHRISHTI IESHVARA SHRISHTI

God schiep de mens.

"Hij is mijn oom. Zij is mijn zuster."

Dit is jieva shrishti (schepping door de mens).

God schiep bomen.

"Dit mijn tuin. Dat is mijn bos."

Dit is jieva shrishti.

God schiep de aarde.

"Dit is mijn eigendom. Dit is mijn huis."

Dit is jieva shrishti of schepping door de mens.

Jieva shrishti bindt een mens aan dit samsaara.

Hij sterft en wordt telkens weer geboren.

leshvara shrishti (schepping door God) is heilzaam.

Vuur verdrijft koude, water lest dorst.

Geef je eigen shrishti op.

Die gehechtheid verwekt

En wees altijd vol van zaligheid.


ALLE VOORWERPEN ZIJN DEZELFDE

De samenstelling van dit lichaam

En van alle voorwerpen en

Van deze hele wereld is dezelfde.

Kijk naar dit potlood.

Het is gemaakt van vijf elementen.

Er is jadatva of onbezieldheid in dit potlood.

Dit is het gevolg van het element aarde.

Zijn smaak is het gevolg van het element water.

Er is het element vuur in het potlood.

Dit geeft het een vorm.

Er is vaayoe of lucht in.

Je doet het rollen, het beweegt.

Wanneer het valt maakt het een geluid.

Dit is het gevolg van aakaasha of ether.

Je ervaart klank, aanraking, vorm,

Smaak en geur in het potlood.

DRIE AHAMS

Wereldse mensen zijn onwetend en

Zien het lichaam als aham of "ik".

Dit is ook de opvatting van de chaarvakas (materialisten).

Degenen die een weinig kennis bezitten,

Zien de "chidaabhaasa" of de individuele ziel als "ik".

Chidaabhaasa is een weerspiegeling van het hoogste Zelf.

Voor wijze mensen is het hoogste Zelf het aham.

Dit is het echte Aham of het oneindige "Ik".

Het is Brahman of Aatmaa.

WIE IS GEBONDEN?

Chidaabhaasa of de individuele ziel is gebonden.

Chidaabhaasa bereikt de verlossing.

Chidaabhaasa is de weerspiegeling van het hoogste Zelf

In het intellect of het boeddhi.

Koetashtha of de Getuige is altijd vrij.

Koetashtha betekent: rotsvast, onveranderlijk wezen.

Chidaabhaasa wordt opgeslorpt in Koetashtha

Wanneer de geest wordt vernietigd.