The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK TWEE

DE HOOGSTE WAARHEID

WAARHEID

ZUIVER BEWUSTZIJN

BRAHMAN IS ONGEHECHT

BRAHMAN IS KLEURLOOS

OCEAAN ZONDER OPPERVLAKTE EN STRAND

KNIPOOGLOZE STAAT

ZIJN IS WETEN

KENNIS IS ZIJN

ACTIE EN KENNIS

DE LOOCHENAAR IS BRAHMAN

HET OVERBLIJFSEL IS BRAHMAN

HOOFDSTUK TWEE

DE HOOGSTE WAARHEID

WAARHEID

Waarheid is God of Brahman (hel Absolute).

Waarheid is bewustzijn, bestaan, onsterfelijkheid.

Waarheid is schoonheid, liefde en licht.

Waarheid is zaligheid, vrede en vreugde.

Waarheid is eeuwig; ze kan niet sterven.

Waarheid blijft altijd bestaan.

Waarheid kan door niets worden bezoedeld.

Waarheid alleen zegeviert: satyam evajayate.

Waarheid is je centrum, ideaal, doel.

ZUIVER BEWUSTZIJN

Zuiver Bewustzijn is Brahman of het Absolute.

Zuiver Bewustzijn is absoluut Bewustzijn.

Het is Bewustzijn per se.

Er is geen denken in zuiver Bewustzijn.

Je kunt dit moeilijk bevatten.

Er is geen spel van de zinnen in zuiver Bewustzijn.

Het is lichamelijk noch mentaal bewustzijn.

Er is daar zien noch horen.

Er is daar geen waarneming.

Het is een massa van wijsheid.

Het is Bhoema of het Oneindige,

Waarin er ziener noch kenner is.

Het is het Ding-op-zich.

Het is zuiver Zelfbewustzijn,

Voorbij het bereik van zinnen, geest en intellect.

De ego-zin is hier absoluut dood.

Braahmisch Bewustzijn schittert uit zichzelf,

In zijn eigen oorspronkelijke luister.

BRAHMAN IS ONGEHECHT

De wind voert stank en aroma mee,

Maar wordt er niet door aangetast.

Evenmin wordt Brahman (het Absolute) geraakt

Door het plezier en de pijn van dit zintuiglijk heelal.

De zon is de voorzittende godheid van het oog,

Maar wordt niet aangetast door ziekten van het oog.

Ze werpt haar licht op vuil, alsook op mooie dingen,

Maar wordt daar niet door aangetast.

Zo wordt ook Brahman niet aangetast

Door goed en kwaad, plezier en pijn.

Vuur is vormloos, maar het neemt de vorm aan

Van de voorwerpen die het verbrandt.

Het wordt door deze vormen niet aangetast.

Dat is ook het geval met Brahman.

BRAHMAN IS KLEURLOOS

In de gemanifesteerde wereld van namen en vormen

Zijn kleur, gestalte, grootte en verscheidene klanken

Noodzakelijk om voorwerpen te onderscheiden,

Maar Brahman of het Absolute is één homogene essentie

Van zaligheid, vrede en wijsheid.

Het is zonder delen en ondeelbaar.

Het is overal hetzelfde.

Het is oneindig en onbeweeglijk

En dus is Het kleurloos, vormloos en gestalteloos.

OCEAAN ZONDER OPPERVLAKTE EN STRAND

Brahman of het Absolute is een oceaan (van Bewustzijn)

Zonder oppervlakte en strand.

Brahman is de Kenner, Ziener

En is altijd het getuigende Subject.

Er is geen andere ziener dan Dat.

Er is geen andere luisteraar dan Dat.

Er is geen andere kenner dan Dal.

Het is de Luisteraar in alle oren.

Het is de Ziener in alle ogen.

Het is de Denker in alle geesten.

KNIPOOGLOZE STAAT

Vissen knipperen niet met de ogen.

Devas of hemelse wezens knipperen niet met de ogen.

Veel knipperen met de ogen wijst op

Rusteloosheid van de geest.

Wanneer de geest rustig wordt,

Stopt het knipperen.

Brahman is zonder ogen en knipperen.

Het is een belichaming van vrede.

Bereik de knipoogloze staat van Brahmanschap,

Waarin de geest versmelt met Brahman.

ZIJN IS WETEN

Zuiver Bewustzijn is het Absolute.

Het Absolute is oneindigheid.

Oneindigheid kan geen vorm hebben.

Het kan dus nooit een object van waarneming

Worden zoals een mango.

Het is zonder weerga.

Bestaan is Bewustzijn.

Zijn is Weten.

KENNIS IS ZIJN

Kennis is geen daad.

Het is geen proces.

Het is Zijn of zuiver Bewustzijn.

Het is tegengesteld aan actie of karma.

Het is een vijand van actie.

De wereld is worden.

Hij is een proces.

ACTIE EN KENNIS

Het zijn tegenstellingen zoals duisternis en licht.

Om een daad te stellen is een doener nodig.

Hij moet zich van de ene plaats naar de andere begeven.

Om een plaats te bereiken moet hij zich verplaatsen.

Er moet ruimte zijn.

Hij wil iets verkrijgen.

Hij heeft een begeerte.

Het voorwerp blijft buiten hem.

Maar in kennis is er geen beweging.

Hij moet zich niet verplaatsen.

Hij kan zichzelf benaderen terwijl hij op één plaats zit.

Het Zelf is overal.

Hij moet gewoon de sluier wegnemen.

Hij moet alleen Zelfbewustzijn hebben.

Wanneer hij diep slaapt,

Moet hij gewoon wakker worden

Om zich bewust te zijn van zichzelf.

Zo moet hij ook ontwaken

Uit zijn onwetendheid betreffende het Zelf,

Om zich bewust te zijn van het Zelf.

Wat wordt bereikt door een inspanning

Is altijd vergankelijk.

Actie en kennis zijn dus onverenigbaar.

DE LOOCHENAAR IS BRAHMAN

Wie het Brahman of het Absolute loochent,

Loochent zichzelf.

Hij bestaat niet,

Maar hij voelt: "Ik besta."

Zo bestaat ook Brahman.

Brahman is absoluut Bestaan.

Sommigen zeggen: "Er is slechts niet-bestaan."

Maar wie ervaart dit niet-bestaan?

Wie is de getuige van dit niet-bestaan?

Ik zeg: die Getuige of Ervaarder,

Die Loochenaar is Brahman.

HET OVERBLIJFSEL IS BRAHMAN

Je kunt alle gebouwen vernielen,

Maar je kunt de ruimte of de ether niet vernielen.

Je kunt alle namen en vormen ontkennen of negeren,

Met de neti-neti-doctrine (niet dat, niet dat),

Maar je kunt Brahman of het Absolute, het Substraat,

Niet uitschakelen.

Wat overblijft of shesha na de negatie of ontkenning

Is Brahman of het Eeuwige.

Dat zijt gij: Tat tvam asi, O Raama!