The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK EEN

GEBEDEN

AANROEPING

GEBED

IK VERLANG NAAR U

MIJN NEDERIG GEBED

IK BEN HET ATOOM

IK BEN DE STRAAL

ZELFOVERGAVE

SCHENK ME DEZE WELDAAD

HET RAADSEL

HYMNE AAN HARI

GEBED VAN EEN TOEGEWIJDE

HOOFDSTUK EEN

GEBEDEN

AANROEPING

Vrede van geest, sereniteit,

Licht, wijsheid en devotie,

Kracht om de geest en de zinnen te beheersen,

Geduld dat hitte en koude verdraagt,

Een geest van zelfopoffering om mijn medemens te dienen,

Dat, O Heer van mededogen en liefde,

Dat vraag ik u.

Een kosmische liefde die alles omvat en insluit,

Een hart dat smelt bij het zien van andermans lijden,

Het oog van intuïtie dat eenheid ziet,

Licht van onderscheidingsvermogen dat Waarheid vindt,

Onthechting die zingenot overstijgt,

Dat, O Heer van wijsheid en almacht,

Dat vraag ik u.

GEBED

O alomtegenwoordige, allerhoogste Heer,

Heerser over hemel en aarde,

Die in alle wezens verblijft,

U groet ik!

OM is uw gewijde naam,

Zaligheid-Bewustzijn uw essentie,

Stilte uw taal,

Uw eigen luister uw rustplaats.

Mogen wij leven in uw grote harmonie.

Mogen de zuivere krachten allen verlichting brengen.

Mogen vrede en goede wil onder alle wezens verblijven.

Zegen ons dat we ons overal bewust zijn

Van uw aanwezigheid.

IK VERLANG NAAR U

De nachtvogel smacht naar de maan.

Het gras verlangt naar de morgendauw.

De bij smacht naar de bloem.

Het kind verlangt naar zijn moeder.

Het kalf smacht naar de koe.

De lotus verlangt naar de opgaande zon.

De rivier smacht naar de oceaan.

Ik verlang alleen naar u, O Heer.

Overstelp me met uw Genade,

Openbaar u aan mij!

MIJN NEDERIG GEBED

Welriekendheid is onafscheidelijk van de bloem.

Koelheid is onafscheidelijk van de maan en van ijs.

Stralen zijn onafscheidelijk van de zon.

Golven zijn onafscheidelijk van de oceaan.

Schittering is onafscheidelijk van de diamant.

Zoetheid is onafscheidelijk van suiker.

O Heer van mededogen en wijsheid,

Maak mij, zoals al deze, onafscheidelijk van u.

Gun me deze weldaad, dat is mijn nederig gebed.

IK BEN HET ATOOM

O aanbiddelijke Heer,

U bent de parels, ik ben het snoer;

U bent het meer, ik ben de vis of de lotus;

U bent het element, ik ben het atoom;

U bent de roos, ik ben het bloemblad;

U bent de oceaan, ik ben de druppel.

IK BEN DE STRAAL

O Heer, wees gegroet.

U bent de zon, ik ben de straal.

U bent de maan, ik ben de nachtvogel.

U bent de sering, ik ben het aroma.

U bent de oceaan, ik ben de golf.

U bent goud, ik ben de ring.

ZELFOVERGAVE

Neem mijn leven. Heer, en laat het

Altijd u zijn toegewijd!

Neem mijn ogenblikken en mijn dagen

En laat ze opgaan in uw lofspraak.

Neem mijn handen en laat ze bewegen

Op de impuls van uw liefde.

Neem mijn voeten en maak ze

Snel en aan u trouw.

Neem mijn stem en laat ze altijd

Alleen voor u, mijn koning, zingen.

Neem mijn lippen en laat ze

Spreken van uw boodschap.

Neem al mijn hebben en mijn houden,

Aan niets ervan ben ik gehecht.

Neem mijn intellect en gebruik

Zijn kracht zoals het u belieft.

Neem mijn wil en maak hem tot de uwe,

Mezelf wil ik niet langer toebehoren.

Neem mijn hart, het is van u,

Het werd uw koninklijke troon.

Neem mijn liefde. Heer, die ik uitstort

Aan uw voeten, haar schatkamer.

Neem mezelf en ik zal er

Altijd zijn, alleen voor u.

SCHENK ME DEZE WELDAAD

Om volgende weldaad smeek ik u, mijn Heer.

Geef dat ik niet opnieuw word geboren,

Dat ik me altijd uw naam herinner,

Dat mijn geest altijd verankerd blijft in uw lotusvoeten,

Dat ik de verdrukten en de wijzen dien,

Dat ik u aanschouw in elke vorm,

Dat mijn geest vrij is van negatieve gedachten,

Dat mijn zinnen perfect onder controle zijn,

Dat ik verblijf in het gezelschap van wijzen.

Schenk me deze weldaad, O aanbiddelijke Heer.

HET RAADSEL

Aanbiddelijke Heer,

U bent het oog van onze ogen, toch zien we u niet;

U bent het oor van onze oren, toch horen wij u niet;

U bent de tong van onze tong, toch proeven wij u niet;

U bent de neus van onze neus, toch ruiken wij u niet;

U bent het gevoel in onze aanraking, toch voelen wij u niet;

U bent het leven van ons leven, toch ervaren wij u niet.

Wie kan uw raadsel oplossen, O Heer?

Het is het geheim der geheimen.

HYMNE AAN HARI

O Heer Hari (die alle lijden verdrijft),

Hoe kan ik spreken over uw eigenschappen,

Die zelfs niet kunnen worden beschreven door Sarasvatie,

De duizendtongige Aadi Sesha en de Vedas?

U bent de regelaar van alle dharmas (gerechtigheid)

En de wortel van alle weelde.

U bent de gemaal van Lakshmie (weelde).

U bent de beschermer en de leermeester.

Duizenden keren buig ik voor u neer.

Door de toetssteen der wijzen verandert ijzer in goud,

Zoals rioolwater dat in de Ganges stroomt heilig wordt.

Wordt ook mijn zozeer bezoedeld hart

Niet gezuiverd door zijn devotie voor u?

GEBED VAN EEN TOEGEWIJDE

O aanbiddelijke Heer van mededogen en liefde,

Vul mijn oren met de nectar van uw naam,

Vul mijn ogen met de schoonheid van uw vorm,

Vul mijn tong met uw kiertan en bhajan

(Het bezingen van uw glorie en daden).

Vul mijn vingers met uw geschriften,

Vul mijn neus met de geur van toelsi en bael.

Vul mijn geest met uw herinnering,

Ontvang mij op de lotus van uw voeten.