The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage
klik

Deel VI

Halaasana

Halaasana of Ploeghouding vult Sarvaangaasana aan. De houding bestaat uit verscheidene fasen, zodat systematisch de hele wervelkolom wordt uitgerekt:

1. Hef de benen en het zitvlak vanuit rugligging van de grond en plaats de tenen achter het hoofd op de grond, zo dicht mogelijk bij het hoofd.
2. Draai de armen over grond in de richting van de benen en plaats de tenen in de handpalmen.
3. Spreid de benen en de armen zover mogelijk.
4. Sluit de benen en verwijder de voeten zover mogelijk van het hoofd en leg de armen gekruist achter het hoofd op de grond.
Blijf een tijd in elke fase. Deze houding is een weldaad voor mensen die lijden aan aambeien: de streek van de endeldarm kan zich ontdoen van aderlijk bloed, vooral in de derde fase. Halaasana wordt ook aangeraden in geval van suikerziekte. Neem ruimschoots de tijd voor deze aasana: een halve minuut in elke fase en een minuut of meer in de derde fase zijn een goede tijd.

Matsyaasana


Matsyaasana of Vishouding moet onmiddellijk na Sarvaangaasana en Halaasana worden gedaan. Matsyaasana doet het tegenovergestelde: de keel wordt uitgerekt. De longen kunnen diep in- en uitademen. De longtoppen worden geventileerd. Dit is de plaats waar de tuberkelbacil zich ontwikkelt. Deze bacil kan niet leven in zuurstof. Matsyaasana werkt dan ook preventief. Matsyaasana is uitstekend voor de gezondheid van nek en schouders.


Matsyaasana of Vishouding

Soepta Vajraasana


Vajraasana

Vajraasana of Diamanthouding (ook Bekkenhouding genoemd) is een zithouding die met veel baat kan worden beoefend na de maaltijd. De buikwand is er in ontspannen. De ingewanden zakken diep neer in het bekken. De druk op de wervelkolom wordt door de houding weggenomen. Er stroomt meer bloed naar de ingewanden.

Als je vanuit Vajraasana achterover leunt, de top van het hoofd op de grond plaatst en de armen voor de borst kruist, dan is dat Soepta Vajraaasana, de Slapende Diamanthouding. Dit is een uitstekende houding, die het hele lichaam uitrekt. Als je het achterhoofd op de grond legt, wordt de houding Poerna Soepta Vajraasana, de Volledige Slapende Diamanthouding genoemd.

Als je met een lange tuinslang de tuin besproeit, kan het zijn dat op zeker ogenblik de kracht van de waterstraal verdwijnt. Je trekt dan enkele keren aan de tuinslang om eventuele kronkels erin weg te werken. Als dat gebeurt, zit er weer druk op het water. Hetzelfde doe je in Soepta Vajraasana: bloedvaten en zenuwbanen worden uitgerekt, zodat de doorstroming van energie en bloed weer maximaal wordt.

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat zo'n houding heel systematisch moet worden opgebouwd. Als er een gelegenheid is waarin het juist is dat haastige spoed zelden goed is, dan is het hier wel. Om te beginnen kun je Vajraasana leren: de knieën zijn samen, de grote tenen raken elkaar, de hielen vallen naar buiten en je zit op de binnenkant van de voeten. De handen liggen op de knieën. Je zit goed rechtop. Dit kon in het begin een beproeving zijn voor enkels en knieën. Alleen geduld brengt baat.

Hier volgt een reeks van oefeningen die de Soepta Vajraasana voorbereiden. Iedereen die systematisch de voorgeschreven oefeningen doet, kan Soepta Vajraasana leren. Deze houdingen moeten niet worden herhaald, maar systematisch moet je er elke dag wat langer in blijven.

1. Zit op de knieën. De knieën samen. De dijen en de romp in elkaars verlengde gestrekt. De handen liggen tegen de zijkant van de benen. Leun nu enkele centimeters achterover, maar houd hoofd, romp en dijen in één lijn gestrekt. Adem rustig door. Zoek ook in die inspannende houding je meest volmaakte gemak. Als je ervaringsgericht oefent, voel je dat het vooral de benen en de knieën zijn die oefening krijgen.
2. Na enkele dagen of weken plaats je vanuit voorgaande houding de rechterhand op de rechterhiel.
3. Daarna plaats je de linkerhand op de linkerhiel. Hoofd, romp en dijen blijven in elkaars verlengde gestrekt.
4. Na enkele dagen of weken plaats je beide handen op beide hielen. Houd ook nu hoofd, romp en dijen in één lijn. Je moet in staat zijn de houding langzaam te beëindigen, Als dat niet het geval is, als bij voorbeeld het zitvlak plots naar omlaag slaat, dan heb je overdreven. Leg je doenerschap of. Leef niet in je hoofd.
5. Na enkele dagen of weken leun je vanuit Vajraasana achterover. Je plaatst de handen achter je op de grond, met de vingers van je weg. Laat het hoofd achterover hangen en ontspan. Houd de knieën samen. Mettertijd kun je het hoofd op de grond plaatsen. Dit is een heel prettige houding als je ze onder de knie hebt, een ideale pick-me-up. Een minuut is een goede duur. Overdrijf niet, anders zullen je knieën pijn gaan doen. Dit is uitstekend tegen stijfheid van nek en schouders.