The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage
klik

Deel V

Zeven bewegingen van de wervelkolom

De wervelkolom maakt zeven bewegingen: 1. achterwaarts, 2. voorwaarts, 3. schroef naar rechts, 4. schroef naar links, 5. zijwaarts rechts, 6, zijwaarts links, 7. omgekeerd.

Pashchimottanaasana


Pashchimottanaasana

Na de achterwaartse buigingen kun je Pashchimottanaasana beoefenen. Hindoes zitten om te mediteren met hun gezicht naar het oosten. De rug kreeg dan ook de naam "westzijde" of het westen. Oettana betekent: geheven. Pashchimottanaasana betekent dan ook letterlijk: de houding waarbij de westzijde van het lichaam wordt geheven. Het is de Voorwaartse Buiging zittend. Het is het veiligst de houding te beginnen vanuit zithouding. Je kunt ze ook aannemen vanuit rugligging. Daarvoor zijn er twee methodes.

Bij de eerste methode hef je vanuit rugligging inademend de armen boven het hoofd tot op de grond. Met ingehouden adem kom je dan overeind met het hoofd tussen de armen. Uitademend buig je voorover zover je met gemak kunt. Om te beëindigen hef je inademend de armen boven het hoofd. Je rekt je daarbij uit en met ingehouden adem ga je liggen met het hoofd tussen de armen. Als de armen de grond raken, leg je ze uitademend naast het lichaam en je ontspant: de benen gespreid op heupbreedte, wat de bloedsomloop vergemakkelijkt, de handpalmen naar boven gekeerd, je bent je bewust van de adem.

Bij de tweede methode, die gemakkelijker is, hef je inademend de armen boven het hoofd tot op de grond. Met ingehouden adem hef je langzaam de armen op, de duimen in elkaar gehaakt. Als je de handen niet meer ziet, wordt ook de romp geheven. Uitademend buig je voorover. Het beëindigen gebeurt op dezelfde manier: inademend overeind komen, met ingehouden adem gaan liggen, uitademend de armen naast het lichaam leggen.

In Pashchimottanaasana zijn de knieën goed gestrekt. De voeten staan haaks op de grond. Je grijpt de benen waar je kunt. Als je lenig genoeg bent, haak je de wijsvingers of de wijs- en de middenvingers rond de grote tenen. Ontspan het lichaam: rechterzijde, linkerzijde, laat de armen hangen, rugzijde, nek, hoofd, gezicht, borst en buik, het inwendige van het hoofd, de keel, de borst en de buik, de hersenen en het ruggenmerg. Laat de adem vrij vloeien. Wees hier en nu bij de ervaring. Dit moet geleidelijk worden geleerd. Begin met 15 tellen. Voeg er elke dag 15 tellen bij. Tot je 3 minuten bereikt. Buig dan wat dieper en herbegin met 15 tellen. Geleidelijk worden de spieren soepel en langer. Het bekken ontspant. De houding wordt aangenaam. Als je de houding langer dan drie minuten volhoudt, is het mogelijk dat de darminhoud teveel uitdroogt, zodat er constipatie ontstaat. Drie minuten is dan ook een goede tijd. Het is een pracht van een houding. Een echte panacee. Wat gebeurt er zoal in?
Marilyn Monroe zei ooit dat de borsten zakken met het stijgen der jaren. Zij had er geen last van, want ze stierf vóór het kon gebeuren. Als je haar voorbeeld niet volgt of als je met andere woorden hier blijft lopen, stel je inderdaad spoedig vast dat ouderdom zich onafwendbaar laat gevoelen. Een van de verschijnselen is dat je gestalte kleiner wordt en dat de rugwervels dichter op elkaar worden gedrukt. Toen mijn grootvader gestorven was, vele jaren geleden, moesten wij hem nog eens gaan bekijken op zijn doodsbed. Ik herinner me hoe verbaasd ik was over zijn lengte. Als iemand sterft, verdwijnt immers de spierspanning, zodat het lichaam zich helemaal uitstrekt. Dat de krommingen in de wervelkolom op latere leeftijd meer uitgesproken zijn en dat de wervels dichter op elkaar worden gedrukt, heeft het kwalijke gevolg dat de doorbloeding naar het ruggenmerg veel vermindert. De wervelkolom huisvest het ruggenmerg en daarin zijn de ruggenmergszenuwen ingeplant. Deze zenuwen vertrekken tussen de wervels door naar alle delen van het lichaam. Aangezien de doorbloeding van het ruggenmerg onvoldoende is, worden de zenuwen slecht gevoed en functioneren ze slecht. Als je nu vooroverbuigt, zoals in Pashchimottanaasana, worden de wervels uit elkaar getrokken, zodat er onmiddellijk meer bloed naar het ruggenmerg stroomt. Dit betekent dat de ruggenmergszenuwen worden gevoed. Ze reageren daar heel dankbaar op. Ze reageren als planten na een lange droogteperiode op een regenbui. Dat is de reden waarom je je daarna uren lang veel fitter voelt. Yogis weten dat er niet alleen meer bloed naar de wervelkolom stroomt, maar ook meer energie of levenskracht. Dit is de verklaring waarom er zo'n grote rust uitgaat van deze houding en waarom ze je veel meditatiever vermaakt.

Het spreekt vanzelf dat de houding volstrekt gemakkelijk moet zijn. Vergeet de prestatie! Buig slechts voorover zover je met gemak kunt, maar houd de knieën gestrekt. Ontspan zo goed mogelijk. Zoek in de houding je meest volmaakte gemak, Leer ze vooral beleven. Leer voorbij het lichaam, de geest en de zinnen te gaan naar dat wat je in wezen bent. Er is niets te doen, niets te maken, niets op te roepen, niets van je af te zetten. Je hoeft gewoon alleen maar te ZIJN.

Sterke buikspieren

De omgekeerde houdingen die nu volgen worden vaak verhinderd door te slappe buikspieren. Om die reden worden ze voorafgegaan door enkele buikspieroefeningen. Als die enkele maanden worden beoefend komen de omgekeerde houdingen binnen je bereik te liggen. Bovendien is een sterke en soepele buik ook nodig voor de gezondheid van de rug.

1. Lig op de rug. Leg de handen op de dijen. Hef het hoofd en de schouders van de grond. Blijf doorademen. Ontspan zo goed mogelijk in de houding. Drijf elke dag de tijd een beetje op tot je ze enkele minuten kunt volhouden. Deze oefening moet niet worden herhaald. Eén keer volstaat, maar leer er mettertijd langer in blijven.

2. Lig op de rug met de handen op de dijen. Hef de benen en de romp van de grond. Wijs met de handen in de richting van de voeten. De rest is zoals in oefening 1. Je kunt de handen ook onder het zitvlak steken en steunen op de ellebogen en de voorarmen.

Om succes te hebben is regelmaat van groot belang. Overdrijf niet. "Take it easy, don't be lazy", zei Swami Satchidananda. Dit wil zeggen: doe het rustig aan, maar wees niet lui. En Goeroedev Swami Sivananda zei: "D.I.N. Do it Now." In het Nederlands: D.H.N. Dit betekent niet: doe het nooit, maar Doe Het Nu. "Stel niet uit tot morgen", zei hij ook, "want die morgen komt nooit."

Omgekeerde houdingen

Een van de belangrijke gegevens in verband met ons bestaan is de zwaartekracht. We zijn door haar aan de aarde gebonden. Ze trekt ons aan met een grote kracht. Om er van los te komen gedurende een tijd ontwierp de mens machtige raketten. Appels vallen van de boom. Stenen die je weggooit vallen na een tijd op de grond. Ook ons bloed valt. Het hart pompt. Het bloed wordt rond gestuwd. Maar ook zonder dat valt het gewoon naar beneden. De moeilijkheid is dat het terug moet worden gepompt door de aders naar de longen en het hart tegen de zwaartekracht in. We weten uit ervaring wat er gebeurt als dit niet vlot gebeurt of niet vlot meer gebeurt. De buik en de benen zijn dan oververzadigd van aderlijk bloed. Dit onzuivere bloed doet de aders uitstulpen. Er ontstaan spatader en aambeien, En aangezien de buikorganen overvol zitten met aderlijk bloed kunnen ze niet voldoende worden bevoorraad met slagaderlijk bloed dat hen moet voorzien van zuurstof en voedende bestanddelen. Dit heeft tot gevolg dat ze slecht werken, waarvan je veel ongemak, kommer en kwel ondervindt. Een van de drastische methodes om te zorgen voor een grondige afvloeiing van het aderlijke bloed is de omgekeerde houding.

Er zijn drie belangrijke omgekeerde houdingen: Viparieta Karanie Moedraa, Sarvaangaasana en Shiershaasana, Viparieta Karanie Moedraa betekent: Zegel of Symbool van de Omgekeerde Beweging. Ze behoort tot een speciaal soort van oefeningen, de moedraas.

Moedraa betekent: zegel of symbool. Het zijn symbolische houdingen van de handen of speciale lichaamshoudingen, die de energie en de geest verzegelen in een bepaalde plaats of in een bepaalde staat. Maar Viparieta Karanie Moedraa is zo bekend en gewoon dat ze nu wordt gerangschikt onder de aasanas en ook wordt beoefend als een aasana. Soms wordt met Viparieta Karanie Moedraa ook de Kopstand bedoeld.

Viparita Karanie Moedraa


Viparita Karanie Moedraa

De benen en de romp worden vanuit rugligging geheven en de lendenen worden ondersteund met de handen. De voeten bevinden zich ongeveer boven het gezicht. Er is geen contact tussen de kin en de borst. Er wordt geademd met de buik. Deze houding kon lange tijd worden volgehouden. Het spreekt vanzelf dat de tijd langzaam moet worden opgedreven. Om te beginnen kunnen de benen enkele keren krachtig worden gespannen en ontspannen. Ook kon één voet worden gestrekt terwijl de tenen van de andere voet in de richting van het hoofd worden getrokken. Dit wordt enkele keren herhaald. De bedoeling is dat er een goede afvloeiing is van het aderlijke bloed.

Ook Nabho Moedraa is nuttig: je plaatst de onderkant van de tong ver tegen het verhemelte. In het begin kun je enkele keren krachtig met de onderkant van de tong tegen het verhemelte drukken.

Eerst komt het erop aan de houding te leren. Als je ze onder de knie hebt, leer je er diep in ontspannen. Rust in de Werkelijkheid achter de geest en het lichaam, met andere woorden rust in je Zelf.

Om te beëindigen laat je de benen wat meer overhellen in de richting van het hoofd, je plaatst de handen op de grond en je rolt de rug rustig en langzaam neer. Kom niet neer met een plof.

Belangrijk
Het is van belang dat je bij het heffen en neerlaten van de benen in rugligging de lendenwervels plat naar beneden drukt. Doe het nooit met een holle rug! In het begin kun je in en uit de houding gaan met gebogen knieën.

Sarvaangaasana


Sarvaangaasana

Kaars of schouderstand zijn geen correcte vertalingen. De juiste naam is: Alle-delen-houding. De naam leert je het effect van de houding: ze beïnvloedt grondig alle delen van de persoonlijkheid, niet alleen het lichaam, maar ook de geest. De verklaring hiervan is dat ze werkt op een belangrijke endocriene klier, de schildklier. De schildklier ligt ter hoogte van de keel. Ze wordt door de krachtige kin-borstklem, die eigen is aan Sarvaangaasana, uitgeknepen als een spons. Dit heeft op haar werking een regelend effect. Hormonen zijn uiterst belangrijk. Ze worden in ieder gezond organisme aangemaakt door bepaalde klieren in het hoofd, de keel, de borst, en de buik. Het heeft erge gevolgen als het met de aanmaak van deze stoffen misloopt. Vele Yogahoudingen zetten de plaats waar deze klieren gelegen zijn onder druk. Deze klieren zijn immers de tegenhanger in het grofstoffelijke lichaam van belangrijke energiecentra in het energielichaam, die chakras worden genoemd. Chakra betekent: wiel. Chakras zijn immers wervelende centra van energie. Als dokters een lijk onderzoeken, vinden ze die centra niet. Dit is niet het bewijs dat ze niet bestaan. Helemaal niet, het betekent dat deze energiecentra behoren tot het levende organisme. Ze behoren tot dat gedeelte van de persoonlijkheid dat het lichaam verlaat bij het overlijden. Ze worden in Yogahoudingen gestimuleerd of geregeld. Een uiterst belangrijke chakra is de in de keel gelegen Vishoeddha Chakra (Vishoeddha betekent: zuivere). Op die plaats ligt in het grofstoffelijke lichaam de schildklier. Deze oefent een invloed uit op alle andere endocriene klieren en dus op de hele persoonlijkheid. Het belang van Sarvaangaasana kan dan ook niet worden overschat.