The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Narayana

Uit: Licht van Sivananda, vol. 336

De drie Bandhas
Bandha betekent samentrekking. Er zijn drie Bandhas: Oeddiyaana Bandha, Jaalandhara Bandha en Moela Bandha.

Oeddiyaana Bandha gebeurt met lege longen: de buik wordt ingetrokken en het middenrif wordt opgetrokken. Dit vraagt doorgaans enkele maanden oefening.

Moela Bandha is het samentrekken en opwaarts trekken van de spieren van de anus en het perineum. Dit moet geleidelijk worden aangepakt. Neem de tijd om het te leren. Wees niet gehaast.

Jaalandhara Bandha is de kin-borstklem. De kin wordt in het kuiltje van de keel gedrukt zonder de rug te buigen. Alleen de nekwervels worden gebogen.

Oeddiyaana Bandha en Moela Bandha zijn facultatief, maar Jaalandhara Bandha is verplicht als je het inhouden van de adem wil beoefenen.

Aandacht voor de zithouding of Aasana
Zit in een stevige zithouding, rechtop, maar ontspannen. Voel hoe de grond het lichaam draagt. Je lichaam is niet verschillend van de rest van het heelal. Het is gemaakt van dezelfde stof. Terecht zegt de priester bij een begrafenis: "Je bent van stof en as en tot stof en as zul je wederkeren." Hindoes gaan daarbij wat meer in detail: "Water gaat naar water, ijzer gaat naar ijzer, koper gaat naar koper..." Met andere woorden, het lichaam gaat tot ontbinding over en de bestanddelen die een tijd een geheel vormden keren terug tot de aarde. De grens die je tussen je lichaam en je geest en de hele schepping trekt is volstrekt denkbeeldig. Voel dit. Voel dat er geen binnen en geen buiten is. Je bent allesomvattend.

Soekha Poervaka Praanaayaama, Gemakkelijke, comfortabele Praanaayaama
Als je het wisselend ademen onder de knie hebt, kun je beginnen met het inhouden van de adem:
sluit het rechterneusgat met de duim en adem uit door het linkerneusgat
adem in door het linkerneusgat, bij voorbeeld 10 tellen (korter of langer, maar overdrijf niet)
sluit ook het linkerneusgat, plaats de kin in het kuiltje van de keel, maar houd de rug recht (Jaalandhara Bandha) en houd de adem een aantal tellen in
hef het hoofd op, open het rechterneusgat en adem het dubbele uit door het rechterneusgat
adem rechts in, doe Jaalandhara Bandha, adem dan links uit.

Dit is één ronde. Doe vier dergelijke ronden. Adem het dubbele uit. Leer de adem geleidelijk wat langer inhouden. Drijf de tijd geleidelijk op tot je hem viermaal de tijd van een inademing kunt inhouden. Als je bij voorbeeld 10 tellen inademt, houd je 40 tellen in en adem je 20 tellen uit. Je moet echter elke keer met groot gemak heel langzaam kunnen uitademen en heel langzaam kunnen inademen. Dit is de test.

Dit wordt ook Naadie Shoeddhi genoemd. De Naadies zijn de energiebanen in het lichaam. Shoeddhi betekent: het zuiveren ervan. De energie kan dan vrij doorstromen.

"Alpaarambhah Kshemakarah. Een nederig begin is altijd vrij van gevaar"
Deze lessen werden uitsluitend geschreven vanuit eigen ervaring. Als ik beweer dat de hier beschreven eenvoudige Yoga-ademhalingsoefeningen een afdoende en beproefde methode vormen om de Praana of levenskracht rustig en harmonisch te maken, dan mag je ook aannemen dat ik weet waarover ik spreek. De invloed van het verbeteren van het evenwicht van de Praana op het lichaam en de geest is van onschatbare waarde.

Ik beweer niet dat overdrijving niet schaadt, want dat doet ze wel. Wat ik wel beweer is dat niemand bang hoeft te zijn als hij of zij zich aan de regels houdt. Mensen laten zich vaak nodeloos bang maken. Jaren geleden gaf ik Yogales aan een groep van mensen die allen de zestig waren gepasseerd. Sommigen waren in een slechte conditie. Ze stelden allerlei vragen die er op wezen dat ze bang waren voor negatieve resultaten. In die tijd waren er nog bierfeesten in Wieze. Honderden bejaarden gingen daar met bussen heen. Ze aten meer dan goed voor hen was. Ze dronken overmatig en hosten rond op het hoempaparitme van de muziekkapellen. Ze maakten zich geen zorgen over hun hart of waren niet bang om een beroerte te krijgen. Maar als je hen vraagt enkele eenvoudige oefeningen te doen, vragen ze zich af of ze niets zullen krijgen aan hun hart en of het geen kwaad kan met hun hoge bloeddruk enz. Hierin zit geen logica. Ouderdom moet niet noodzakelijk gepaard gaan met ziekte en ongemak. Het is mogelijk oud te worden in goede gezondheid. En het leven kan ook dan nog nuttig zijn voor velen. Sommigen worden geboren met een ijzeren constitutie. Maar terecht zegt men dat krakende wagens het langst meegaan. De reden is eenvoudig: ze verzorgen zich beter.

Ik denk hierbij aan Dag Hammerskjold, de secretaris-generaal van de UNO, die enkele jaren geleden omkwam in een vliegtuigongeluk. In zijn dagboek, dat na zijn dood werd gevonden, had hij onder andere geschreven: "Heer, geef ons de kracht te aanvaarden wat we niet kunnen veranderen en te veranderen wat we kunnen veranderen en geef ons de wijsheid om het onderscheid te maken tussen beide." Dit lijkt me een goede leidraad: doe wat je te doen hebt en laat de rest over aan de voorzienigheid. En onthoud vooral dat wat je zoekt niet ver weg is. Je vindt het is niet hoog in de lucht, noch diep in de aarde. Het is altijd dichtbij jou. Het is dichterbij jou dan je eigen kransslagader, dichterbij jezelf dan jijzelf. Stel je dan ook de vraag: "Waarom ga ik dan overal op zoek?"

klik