The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Narayana

Uit: Licht van Sivananda, vol. 334

Adem door de neus!
De neus heeft twee belangrijke functies: hij filtert de lucht en hij verwarmt de lucht voor hij in de longen komt. Iedereen weet dat een filter moet worden schoongemaakt of dat hij anders spoedig verstopt raakt. Het is de uitstromende lucht die de filter schoon blaast. Soms gebeurt dit met kracht in de vorm van niezen of snuiten. En telkens iemand niesde, placht men te zeggen: "Gezondheid," of: "God zegent u." Dit betekent dat alles wat je zuivert, ook je gezondheid bevordert en een zegen is.

De lucht buiten het lichaam is veel kouder dan er binnen. In het lichaam is het in normale omstandigheden 36. Buiten ligt de temperatuur tussen onder 0 en zo'n 30 in uitzonderlijke omstandigheden. Het is de taak van de neus dat verschil te neutraliseren door de lucht voor te verwarmen. Om dat te kunnen doen moet het neusslijmvlies ook geregeld worden opgewarmd, anders koelt het af. Dat gebeurt door de uitstromende lucht, die in de longen op lichaamstemperatuur werd gebracht.

Niet alleen inademen door de mond leidt tot moeilijkheden en brengt de gezondheid in gevaar. Ook uitademen door de mond doet dat. Er zijn wel twee Praanaayaamas in Hatha Yoga waarbij wordt ingeademd door de mond en uitgeademd door de neus. Ze worden Sietkaarie (wat de klank Siet verwekt) en Shietalie (wat een koelend effect heeft) genoemd. Ze worden gebruikt om het lichaam af te koelen, als dat mocht nodig zijn.

Ademen door l neusgat
Maak met de rechterhand de Vishnoe Moedraa: buig de wijs- en de ringvinger in de handpalm. Sluit het rechterneusgat met de duim. Adem in en uit door het linkerneusgat met een licht geruis in de keel (Oejjaayie). Tel het aantal ademhalingen op de vingers van de linkerhand. Adem daarna hetzelfde aantal keren in en uit door het rechterneusgat. Sluit daarbij het linkerneusgat met de ringvinger en de pink.

Tel de duur van de in- en de uitademing. Probeer het dubbele uit te ademen. Bij voorbeeld 10 tellen in en 20 tellen uit. Op geen enkel ogenblik mag je buiten adem raken. Gebeurt dit toch, dan betekent het dat je overdrijft.

klik