The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


PRAYER SONG

Raama Raama Raama Raama Raama
Raadhe Raadhe Raadhe Raadhe Raadhe
Shankar Shankar Shankar Shankar Shankar
Boem boem boem boem boem boem Hara Hara
Hari OM Hari OM

Boem: klanknabootsing van de damaroe of trom die Siva bespeelt en die de schepping verzinnebeeldt.

Satsangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam
Nirmohatve nishchalatattvam nishchalatattve jievanmoektih.

Dit is een strofe uit het beroemde lied van Shankaraachaarya "Bhaja Govindam". Vertaling: "Satsang (omgang met een wijze of gelijkgestemde zoekers) leidt tot onthechting. Onthechting leidt tot vrijheid van begoocheling. Onbegoocheld komt men in contact met de onvergankelijke Werkelijkheid. Contact met de onvergankelijke Werkelijkheid geeft verlossing in dit leven zelf."

Come, come, come, come, O Dear Lord!
Save us, save us from mrityoe samsaara.

Kom, O Lieve Heer! Red ons uit het zintuiglijk rijk (samsaara) van de dood (mrityoe).

Art Thou not ocean of mercy and love?
Hath Thou not saved Dhroeva, Prahlaad?
Art Thou not shining in the chamber of our hearts?
Art Thou not glittering in our sparkling eyes?
Art Thou not beaming in the glowing faces?
Art Thou not throbbing in the beats of our hearts?
Art Thou not flowing along the breath in the nose?
Art Thou not the Saakshi of our wandering minds?
Now, then, O Lord, fill my heart with prem, prem, prem.

Zijt gij geen oceaan van mededogen en liefde?
Hebt gij Dhroeva en Prahlaad niet gered?
Schijnt gij niet in de kamers van ons hart?
Schittert gij niet in de helderheid van onze ogen?
Straalt gij niet in onze gloeiende gezichten?
Klopt gij niet in het slaan van ons hart?
Stroomt gij niet met de adem in onze neus?
Zijt gij niet de Getuige van onze dwalende gedachten?
Vul dan, O Heer, mijn hart met liefde.

Am I not singing Thy Name Raam Raam Raam?
Am I not chanting Thy Name OM OM OM?
Am I not working, breathing and living for Thee in every second of my life?
Am I not feeling Thy presence everywhere?
In trees and flowers, stones and chairs,
In birds and dogs, in sun, moon and stars?
Now, then, O Lord, fill my heart with prem, prem, prem.

Zing ik uw Naam niet Raam Raam Raam?
Psalmodieer ik uw Naam niet, OM OM OM ?
Werk, adem en leef ik niet voor u elke seconde van mijn leven?
Voel ik niet overal uw aanwezigheid?
In bomen en honden, in zon, maan en sterren?
Vul dan, O Heer, mijn hart met liefde.PRAYER SONG