The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


HOOFDSTUK XVIII

YOGA VAN DE BEVRIJDING DOOR ONTHECHTING

61. De Heer verblijft in het Hart van alle wezens, O Arjoena, door zijn geest-verwarrende kracht (Maya) alle wezens aanzettend tot handelen alsof gemonteerd op een machine.

Door Maya aanzettend tot het geloof "Ik ben de doener".

62. Ga naar Hem toe voor beschutting met heel uw wezen, O Arjoena; door Zijn genade zult u de opperste vrede en het Eeuwig Verblijf bereiken.

Zie de Goeroe Gieta.

63. Zo werd wijsheid, geheimer dan verborgenheid zelf, door Mij aan u geopenbaard; na er grondig over nagedacht te hebben, handel dan zoals het u belieft.

Het grootste van alle levensgeheimen werd je in de schoot geworpen. U doet daarmee wat je wil, want je weet best zelf waar het op loopt.

64. Luister nog eens naar mijn opperste woord, het meest geheime van alle; omdat ik veel van u houd, zal ik u zeggen wat goed voor u is.

Luister nog eens...

65. Vestig uw geest in Mij, wees Me toegewijd, offer aan Mij, buig neer voor Mij. U zult tot Mij komen; waarlijk dat beloof ik u, omdat u me dierbaar bent.

Krishna is het Zelf van alle wezens. Ook jij vindt Hem in jezelf geopenbaard door hét middel: gevestigd zijn, offeren, neerbuigen en Kripa Moedra.

68. Hij die met opperste devotie tot Mij, dit opperste geheim aan mijn toegewijden zal onderrichten, zal ongetwijfeld tot Mij komen.

Een laatste geheim: Jnanadhan; verspreid de wijsheid van de Gieta. De Gieta is het beste van alle geschenken!

 

klik