The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


HOOFDSTUK V

SANNYASA YOGA (het opgeven van handeling)

15. De Heer houdt geen rekening met iemands fout of iemands verdienste zelfs. Zelfbewustzijn is gehuld in onwetendheid (Avidya) en enkel daardoor zijn wezens misleid.

Niet wat je doet, maar hoe je iets doet is belangrijkst. Enkel door het offer (niet-doenerschap) verdwijnen de sluiers van onwetendheid.

16. Maar voor hen wier onwetendheid vernietigd is door Zelfbewustzijn, zal Zelfbewustzijn, zoals de zon, de Opperste openbaren.

17. Hun intellect versmolten in Dat, zelf Dat zijnde, gevestigd in Dat, met Dat als hun hoogste doel, gaan ze vanwaar er geen terugkeer is, hun zonden verdreven door Zelfbewustzijn.

Een vers om boven je bed te hangen, op je bureau te plaatsen en in al je zakken te stoppen...

18. Wijzen kijken met een eendere blik naar een Brahmaan, begaafd met kennis en nederigheid, naar een koe, een olifant en zelfs een hond en een kasteloze.

In Zelfbewustzijn is alles eender. Conceptloos gewaarzijn is Zelfbewustzijn.

 

klik