The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


HOOFDSTUK III

KARMA YOGA

Shrie Bhagavèn zei:

10. De Schepper schiep de mensheid met het offer en zei: "Hiermee zult u zich voortplanten; laat dit de melkkoe van uw verlangens zijn."

11. Voed daarmee de stralenden en mogen de stralenden u voeden; aldus elkaar voedend zult u het hoogste goed bereiken.

In alle dingen huizen "stralenden", centra van bewustzijn-intelligentie waardoor bij voorbeel alle cellen en organen samenwerken. Alle dingen zijn "stralenden", alle dingen hebben Bewustzijn als het Zelf.

12. De stralenden, gevoed door het offer, zullen u de gewenste dingen geven. Hij die de door de stralenden gegeven dingen geniet zonder aan hen te offeren, is dus waarlijk een dief.

13. De rechtvaardigen die eten wat overblijft van het offer, zijn bevrijd van alle zonden; maar de zondigen die voedsel kopen voor zichzelf, eten waarlijk zonde.

Wees altijd gevestigd in het Zelf en ervaar dat alles daarin gevat is. Daarin eet je de overvloed van het offer.

15. Weet dat actie uit Brahma (de Schepper) voortkomt en dat Brahma voortkomt uit de Onvergankelijke. Daarom rust deAldoordringende (Bewustzijn) altijd in het offer.

In dit offer is Bewustzijn altijd geopenbaard.

27. Alle handelingen zijn in alle gevallen enkel het werk van de Goenas (eigenschappen) van de Natuur. Hij wiens geest misleid is door egoïsme, denkt:

"Ik ben de doener."

Het Zelf is altijd onbeweeglijk (zie II 24) en niet-doener dus.

30. Vecht, in Mij afstand doende van alle handelingen, met de geest gevestigd in het Zelf, vrij van hoop, egoïsme en mentale koorts.

Afstand doen van handeling is afstand doen van de gedachte "Ik ben de doener".

33. Zelfs de wijze handelt in overeenstemming met zijn natuur; wezens volgen de Natuur; wat kan dwang doen?

34. Gehechtheid en afkeer voor de objecten van de zintuigen wonen in de zintuigen (je instrumenten); laat niemand onder hun invloed komen, want zij zijn de vijanden.

35. Beter is de eigen plicht, ofschoon verstoken van verdienste, dan andermans plicht goed vervuld.

Beter is sterven in de eigen plicht; andermans plicht doen is een bron van angst.

Er zijn geen normen voor juiste handeling, behoudens het offer, niet-doenerschap en gevestigd zijn in het Zelf.

Arjoena zei:

36. Door wat gedreven, O Krishna, begaat een mens zonde ondanks zichzelf, gedwongen als het ware?

37. Het is begeerte (aantrekking), het is afkeer, geboren uit Rajas (rusteloosheid), allesverslindend en zondevol; ken die als de vijand hier.

Je hebt maar één vijand; je geest, meer bepaald een subtiel mentaal mechanisme aan de basis van je denken, bestaande uit het voortdurend houdingen aannemen tegeover alle dingen en ervaringen. Dat is de ware vijand, omdat dat je voortdurend weghaalt uit conceptloos, keusloos en houdingloos Zelfbewustzijn.

38. Zoals vuur omhuld is door rook, een spiegel door stof en een embryo door de moederschoot, is ook Dit (Bewustzijn) omhuld door dat (begeerte en afkeer).

39.O, Arjoena, Zelfbewustzijn (Jnana) is omhuld door de voortdurende vijand van de wijze in de vorm van begeerte die onverzadigbaar is als vuur.

40. De zintuigen, de geest en het intellect worden gezegd haar (begeerte) verblijfplaats te zijn; door hen misleidt ze de belichaamde door Zelfbewustzijn te versluieren.

41. Daarom O beste van de Bharatas, dood, de zintuigen eerst beheersend, dat zondevolle ding, de vernietiger van Bewustzijn en realisatie.

U hebt al lang begrepen dat met zonde niets anders bedoeld wordt dan alles wat je weghoudt van jezelf. Zonde woont in je instrumenten, niet in jezelf.

NU VOLGT HET GROTE GEHEIM !

42. Ze zeggen dat de zintuigen groter zijn (dan het lichaam); groter dan de zintuigen is de geest; groter dan de geest is het intellect; een die zelfs groter is dan het intellect is Hij (Bewustzijn).

43. Hem zo kennend als groter dan het intellect en het zelf (de geest, begeerte) in bedwang houdend door het Zelf, versla, O machtigarmige Arjoena, de vijand in de vorm van begeerte.

Het grote geheim ligt in de woorden "door het Zelf". Enkel Zelfbewustzijn is het machtigste wapen van de Yogi. Zelfbewustzijn wordt nu onderricht door het offer van luisteren, zien enz.

 

klik