The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


GIETA DHYANAM

(Meditatie over de Gieta)

1.OM, O Bhagavad Gieta, waardoor Partha (Arjoena) werd verlicht door Narayana zelf en die in de Mahabharata geschreven werd door de oude wijze Vyèsa, O Goddelijke Moeder, de vernietiger van wedergeboorte, de schenker van de nectar van Advaita (niet-twee, eenheid van alle bestaan), en bestaande uit 18 hoofdstukken, op U, O Bhagavad Gietè, O lieve Moeder, mediteer ik.

2. Ik begroet U, O Vyasa van breed intellect en met ogen als bloembladen van opengebloeide lotussen, door wie de lamp van Zelfbewustzijn, gevuld met de olie van de Mahèbhèrata, werd aangestoken.

3. Mijn groet aan Krishna die alle wensen vervult van allen die in hem beschutting nemen, de houder van de zweep in één hand, de houder van het symbool van Zelfbewustzijn en de melker van het nectar van de Bhagavad Gieta.

4. Al de Oepanishads (schriften) zijn de koeien, de melker is Krishna, de koeherder; Pèrtha (Arjoena) is het kalf, mensen van zuiver intellect zijn de drinkers, de melk is de grote nectar van de Gietè.

8. Ik begroet die Madhava (een naam die aangeeft dat Krishna Zelfbewustzijn is), de bron van opperste zaligheid, wiens genade de stommen doet spreken en de kreupelen bergen doet beklimmen.

OM SHRIE KRISHNAYA NAMAH

 

klik