The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


HOOFDSTUK DRIE

SVADHYAYA

Svadhyaya wordt meestal vertaald als studie. In een engere betekenis bestaat het uit het dagelijks reciteren van authentieke schriften over de Werkelijkheid van jezelf.

Sva betekent Zelf, Dhyaya (denk aan Dhyèna) betekent meditatie.

Svadhyaya is reciteren. Het is communie met de Werkelijkheid. Het is het meest essentieel onderdeel van Sadhana (spirituele oefening), waardoor zoekers niet zelden spontaan in Samadhi glijden, in de oorspronkelijke, natuurlijke staat van Zelfbewustzijn.

Terwijl het herhalen van Mantras (Japa) gaandeweg in stilte, mentaal en liefst in het Hart plaatsheeft, ligt de kracht van Svadhyaya in het luidop, monotoon reciteren van een schrift. Wie ooit de Bhagavad Gieta hoorde reciteren, doet dat net zo in het Nederlands, want Svadhyaya hoort bij voorkeur in je moedertaal te gebeuren.

Voor Svadhyaya zit je ontspannen rechtop, steek je een kaars (de eerste zichtbare manifestatie van de Werkelijkheid) en een reukstokje aan (een symbool van jezelf dat alle vervreemding opbrandt terwille van Zelf realisatie) en houd je het boek in de rechterhand.

Dan zing je de aanroeping en enkele verzen uit de inleidende Dhyana (meditatie) die in meerdere schriften voorkomt.

Aanroeping

OM OM OM

Ik begroet de Werkelijkheid

altijd opnieuw,

zoals gegeven in de Vedas.

Openbaar U, Gever van Geluk,

in de vorm van het Zelf.

Ik begroet de Eeuwige Persoon

die oneindig is,

met duizend vormen,

duizend voeten, ogen,

hoofden, handen, armen

en duizend namen,

die zich manifesteert

in duizend eeuwigheden.

Ik begroet U en mij die oneindig zijn,

Ik begroet mezelf en U die het Bewuste Zelf zijn,

Ik begroet U, het Opperste Zijn,

Ik begroet mezelf die ook Siva (Krishna...) ben.

OM SHRIE GANESHAYA NAMAH (3x)

OM SHRIE SARASVATYE NAMAH (3x)

GOEROE OM, GOEROE OM, GOEROE OM.

Dan reciteer je in de grootste ontvankelijkheid, zodat alle woorden in jou worden verwezenlijkt. Telkens de tering niet gevat wordt, herbegin je het vers waar je mee bezig bent. Stel je vast dat je geest afgedwaald is en al een tijdlang verstrooid was, dan moet je de vooraf afgesproken discipline volgen van voorafaan te herbeginnen.

Onder die voorwaarde ontwikkelt het Hart een kwaliteit van voortdurend bewust zijn, luisteren en ontvankelijkheid voor de Werkelijkheid. Eénpuntigheid komt helemaal vanzelf, terwijl het Hart vastgepind wordt op zijn doel en de geest wegzinkt in zijn bron. Beetje bij beetje smaakt men de zaligheid van realisatie. Alle zelfvervreemding en vereenzelviging smelten als sneeuw voor de zon. Vrede van hart, liefde en genade vloeien ten overvloede in Zijn duidelijke Aanwezigheid. Je leven verandert.

Svadhyaya is een super Sadhana die je voedt en alle angst, depressie en gespletenheid ver van je weghoudt. Het is een antigif voor de dagelijkse vloed van negatieve, zelfvervreemdende indrukken. Leeg, leeg, leeg zijn en openstaan voor de altijd aanwezige stroom van genade is Svadhyaya.

Ben je niet Zelfbewust, dan kruip je door Svadhyaya toch in het vel van Hem die het altijd IS en die je, door aantrekkingskracht van binnenin, meesleept van genade tot genade. Op een dag zal Bewustzijn zich in jou openbaren, zo duidelijk als de zon aan een blauwe zomerhemel. Het wacht op één stap van je. Het doet er tien. Het is jouw Bestemming.

Stilstaan is doodgaan. Sadhana is leven. De oogst van je leven is overigens net zo groot als je vertrouwen, je geduld, je inzet, je regelmaat, je oprechtheid, je integriteit en je blijgezinde oefening en overgave!

OM TAT SAT

 

klik