The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


12e LES

Yoga is een techniek, het begrijpen en beoefenen van het opperste geheim: het offeren van het Zelf in het Zelf door het Zelf. Toch is een techniek nooit een garantie voor succes, omdat we - het is ons ingebakken! - niet toskunnen van de idee "Ik doe, ik oefen...". Een nog groter geheim is daarom OVERGAVE, zo diepgaand dat we die idee compleet kunnen loslaten!

Overgave is overgave aan iets, iets waar je hele hart naar uitgaat. Dat iets is Goeroe, omdat het meestal tastbaar en zichtbaar genoeg moet zijn om ervan te houden en er zich aan over te geven, zoals Arjoena aan Krishna en Swami Chidananda aan zijn Goeroedev Swami Sivananda. Een relatie die alle begrip ver overschrijdt.

Zo'n relatie ligt niet voor het rapen en is toch allernoodzakelijkst. Daarom moet een Goeroe toch niet noodzakelijk een menselijke vorm hebben. Desnoods iets abstracts, iets wat we altijd aanwezig weten en waardoor we ontvankelijk genoeg kunnen zijn voor het onderricht van ALLE ware Goeroes. Alle Goeroes zijn trouwens één, want ze zijn niet de vorm!...

Het volstaat eens en voor altijd te weten dat realisatie veel meer het resultaat is van de genade van een Goeroe, dan van onderricht. Genade komt eerst en is er trouwens altijd!

Je witte matje waarop je in Kripa Moedra neerbuigt, is het medium voor contact met je Goeroe, of je nu weet wie je Goeroe is of niet. Laat daarin de overgave totaal zijn!

Wat tussen de kaken van een tijger raakt, komt er nooit meer uit; wie eens en voorgoed overgave heeft gepleegd en zijn hele leven, zijn hebben en zijn houden in handen heeft gegeven van een Goeroe, wordt nooit meer verzaakt, van dat ogenblik af leeft men in de gezegende Aanwezigheid van de Ene Goeroe. Dan en daar begint het leven pas echt. Dan en daar ben je een "tweemaal geborene", een zorgeloze en een drager van de Schat.

"Wie bezit ware weelde ?" vraagt Ananda Mayi Ma." Zij alleen die de Opperste Schat bezitten, leven in overvloed. Arm en verweesd zijn zij in wier hart geen herinnering aan de Goeroe leeft. Op Hem alleen betrouwen, is de éne, enige plicht!"

Door die Schat alleen kun je stil zijn en gevestigd zijn in Dat waarin er geen gedachten en concepten zijn, geen geest en geen intellect, geen "ik doe" en geen oefening.

Door die Schat alleen kun je versmelten met het Zelf als melk en water!

Inmiddels moet je alvast je hele leven afstemmen op het feit dat alles één is. Wees zonder onderscheid, zonder houdingen. Wees een Ahimsaka (een geweldloze) die geen negatieve gevoelens kent voor geen enkel wezen. Omvat alles. Laat minstens de Bhagavad Gieta een Goeroe voor je zijn en laat je in liefde onderrichten zoals Vivasvan en Arjoena! En zeg zoals Arjoena:

U bent de Vader van deze wereld, van wat beweegt en niet beweegt...

U bent de grootste Goeroe, want niemand is uw gelijke...

Daarom, neerbuigend, dit lichaam in Pranam, vraag ik U vergiffenis.

Zoals een vader zijn zoon, een vriend zijn vriend, een minnaar zijn minnaar, zo moet ook U me vergeven!...

Weg is mijn begoocheling, aangezien ik mijn geheugen terugkreeg door uw genade,

O Krishna. Ik ben vastbesloten, mijn twijfels zijn weg.

Ik zal handelen volgens uw woord.

Krishna zelf is de Adigoeroe (de eerste Goeroe) van dit sublieme pad. Met Hem ben je alvast altijd verbonden. Een grotere genade bestaat er niet.

Krishna vat zijn onderricht samen:

Hij die alle handelingen voor Mij doet,
die Me aanziet als de Hoogste,
die Me toegewijd is,
die vrij is van gehechtheid en die geen vijandschap koestert tegen geen enkel wezen,
hij komt tot Mij,
O Arjoena!

Een boodschap voor je hele leven, voor elk ogenblik van iedere dag. Eén bestemming hebben, je geborgen weten en de Waarheid zoeken in Sadhana.

Echt gelukkig, omdat je altijd deel uitmaakt van "the blessed mood and dance of our Krishna", de gezegende stemming en dans van onze Krishna, die je altijd zelf bent.

OMTAT SAT

 

klik