The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


10e LES

De verborgen Yoga die je geleerd hebt, wordt Kriya Yoga genoemd, de alleroudste benadering in het begin der tijden gegeven aan Vivasvan door Krishna zelf. In de Patanjali Yoga Soetra, een Yogadocument bij uitstek en een samenvatting van alle Yogas, wordt Kriya Yoga gewoonweg gedefinieerd als: "Kriya Yoga is Tapas, Svadhyaya en leshvarapranidhan." Dat zijn drie begrippen die je grondig hebt leren kennen. Tapas, wat letterlijk laaien betekent, is het vreugdevolle, voortdurend gewaarzijn waarin vereenzelvigingen worden losgelaten en waarin elke handeling niet-handeling of een offer is van het Zelf door het Zelf. Svadhyaya is het reciteren van Krishna's onderricht over Kriya Yoga. leshvarapranidhan is overgave en gevestigd zijn in de Opperste Staat waarin alle angst voor dualiteit verdwijnt en waarin alles wordt ervaren in het Zelf en als het Zelf. Kriya Yoga heet de Yoga van het dagelijks leven, omdat je hem. naast wat dagelijkse, blijgezinde en volgehouden Sadhana.

kunt beleven in alle omstandigheden, zelfs op het slagveld waar Arjoena erin onderricht werd.

Met dit boekje als bestendige gezel en voortdurende blijvende bron van inspiratie, ligt Kriya-Yoga beslist in het bereik van iedereen. Het vraagt geen kennis, wel wat inzicht en een grote dosis overgave, lang neerbuigen, dienst aan de Goeroe en vragen stellen.

De Goeroe is altijd bij de hand! In Sivanandashram leeft de Geest van Goeroedev Swami Sivananda. Die sfeer, het tijdschrift, de publikaties en alle zoekers die je beslist bij de hand willen nemen, zijn evenvele kleine Goeroes. Niet met drie ogen, vier armen en vier aangezichten, neen, gewone mensen met genoeg ervaring om anderen een ruggesteuntje te geven. Onze Yoga Academie, kortweg de YA genoemd, daar zegt elk oprecht zonder meer "ja" tegen. Niet eenmaal, maar altijd.

En zo werken we samen aan onszelf en aan een bewustzijnsrevolutie voor talloze lichamelijk en psyschisch lijdende mensen.

 

klik