The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


6e LES

Kripa Moedra werkt op het onderbewuste niveau, net zoals diepe ontspanning. Meditatie werkt hetzelfde proces uit, maar bestaat uit een erg bewuste benadering in meerdere stappen.

Naar binnen

De eerste stappen in meditatie zijn rustvol gewaarzijn van je ervaringen en Zelfonderzoek.

Daar moet je rustig voor rechtop zitten met de ogen dicht. Je zingt driemaal OM en je herhaalt in gedachten een paar inspirerende, van buiten geleerde verzen uit de Goeroe Gieta en de Mantra "Om Shrie Satgoeroe Paramatmane Namah" (Ik begroet de Satgoeroe die het Opperste Zelf is; Sat betekent Zijn). "Om Shrie Ganeshaya Namah" en "Om Shrie Saraswatye Namah", waardoor je je meer geborgen en intuïtief gaat voelen.

Dan blijf je een tijdje ononderbroken bewust van de benen, het element aarde in je lichaam dat rust schept.

Alle dingen waar je anders mee vereenzelvigd bent, ga je nu bekijken als ervaringen, als dingen die je inderdaad ervaart en dus niet bent. De ervaring van je lichaam zonder mentale beelden (dus niet de vorm ervan), van je gedachten en gevoelens, je spanningen, je stemming enz. Onbetrokken en compleet zonder oordeel. Alsof je iemands anders ervaringen zou bekijken. En vooral zonder erop in te grijpen of je te laten meeslepen. Puur gewaar zijn dus, op de achterste rij van je lichamelijk-mentaal-emotioneel theater.

Daar in het aanschijn of de mond van Brahman, waar je je in vestigt met de vraag "Wie ben ik?", beseffend dat er geen "ik" is dat een ander "ik" zoekt, maar dat het gewoon om jou gaat. Iets wat je niet kunt ervaren, omdat je het zelf bent in de grot van je Hart, waar je wijst als je "ik" zegt. Je kunt af en toe "IK" herhalen als een Mantra, wetend dat het om jou gaat, "tot je zaligheid vindt waarin je verdwijnt of gevestigd bent", (zie B.G.VI21).

Dat onderzoek hoeft niet veel woorden. Alle boeken van wijsheid zeggen daar altijd hetzelfde over: "Realiseer het Zelf." Het Zelf kan niet worden gevonden in en door woorden, enkel in conceptloos gewaar zijn, in Dat waar er geen geest en geen intellect is.

"IK" is de bron van alle gedachten. Als je er dus aan vasthoudt, verdwijnen alle gedachten en alle zelfvervreemding vanzelf. Komen er af en toe toch weer gedachten opzetten, dan moet je gewaar zijn, altijd met het onuitgesproken onderzoek: "Aan wie verschijnen die gedachten ?" En zo ga je altijd terug naar jezelf, los van alle vereenzelving, tot het "IK" verdwijnt in de mond van Brahman, in de Eeuwige, Onverwoestbare Ene die door vuur niet kan worden verbrand...

Die meditatie kun je af en toe ook tijdens je gewone bezigheden doen, al moet je er voor op het toilet gaan zitten. Sluit je ogen even, wees rustvol gewaar van je ervaringen als wolken aan de hemel en wees dan bewust van de mond van Brahman in de grot van je hart. Oefening baart kunst. Na enige tijd wordt meditatie de eenvoudigste en normaalste zaak van de wereld, die bijwijlen helemaal vanzelf over je neervalt, net zoals de slaap zich af en toe vanzelf aandient.

Geef inmiddels nog wat aandacht aan Luisteren. Het offer boent je bewustzijn. Hou het stralend.

Meditatie doe je niet!
Meditatie is geen gedachte,
wel een onbeantwoorde vraag,
een open venster,
uitziend op Dat wat zonder gedachten en concepten is.

 

klik