The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


HOOFDSTUK TWEE

EEN OPLOSSING DOOR WARE SADHANA

1e LES

Dompel je niet onmiddellijk onder in Sadhana of Yoga-oefening. Daar moet heus een en ander aan voorafgaan.

Sadhana is echt maar zinvol als je enig inzicht hebt in jezelf en je talloze zelfbeperkingen en begrijpt dat je, zoals Yoga beweert, slechts een karikatuur bent van jezelf.

Sadhana kun je maar optimaal beleven als je overigens rotsvast overtuigd bent dat Yoga dé fundamentele oplossing is van al je problemen. Zet vooral eens en voorgoed een punt achter de afhankelijkheid die je onbewust altijd was. Denk zelf na, dopje eigen boontjes, neem zelf een beslissing en word je vooral vlug bewust van je wezenlijke waardigheid. Je bent iemand, dat wil Yoga je bewijzen!

Lees dit boekje, niet eenmaal, maar desnoods honderd maal. tot de keuze tussen wat je nu bent en wat je zou kunnen zijn je zo duidelijk voor ogen staat als een vrucht in je handpalm.

Onderzoek je huidige zelfbeperkingen. Merk hoe elk woord en eik gebaar bijvoorbeeld een hang naar erkenning zijn, alsof je niet bestaat als anderen daar op een of andere manier geen uitdrukking aan geven. Merk dat je daarom hoog op je tenen loopt en dat je gedrag altijd afgestemd is op erkenning en dus op de normen en verwachtingen van anderen. Ontdek bij voorbeeld dat je "mentale koorts", je onrust, je stress, je depressies en je angsten in wezen een schreeuw zijn om een heel andere instelling en om een wezenlijker geborgenheid. Merk hoe je met verstikkende aandacht en hang aan anderen relaties stuk maakt. Merk hoe bezitten en vasthouden de dingen als zand door je vingers heen doen glijden. Merk hoe je je in vele gevallen afhankelijk maakt en je ingraaft in een schijnbaar belangrijke, maar ozo nietige schim

van jezelf, altijd begaan met jezelf, altijd opgesloten in jezelf, altijd een en al zelfbeklag..., al kun je dat alles, ook voor jezelf, wonderwel camoufleren. Merk dat je een op niets slaand imago opbouwt en dus vervreemd van jezelf. Merk hoe je die leegte compenseert met zinloze dingen, met een houding, met werk-, koop- of schoonmaak- woede... Leer dat alles rustig en eerlijk onder ogen te zien, hoe moeilijk dat ook is.

Misschien herken je je helemaal niet in dit beeld, maar wat ben je dan wel ?

Zie dat rustig onder ogen, zonder er zwaar aan te tillen.

Neen, lees dit boekje gewoon. Aandachtig en ontvankelijk. Leer het beluisteren zonder meer, tot je de boodschap vat. Begrijp wat je zou kunnen zijn en koester vooral geen misverstanden over het feit dat je heel wat dingen moet loslaten. Je moet trouwens dingen loslaten die je nooit bezat, om ze vanuit Zelfbewustzijn in jezelf te omvatten en te zijn.

Beslis

Zet alles op een rijtje en ga dan eerlijk na wat je wil. Maar doe alvast niet zo dwaas als het legendarisch varken dat niet naar de hemel ging, omdat er daar geen verse uitwerpselen zijn (Kijk op Yoga). Doe niet zo eng als de aap die met een vuist vol nootjes gekneld zit in een kruik en liever gevangen wordt dan de nootjes los te laten en te ontsnappen. Neen, een eerlijke, verstandige vraag: Wil je de stap naar Yoga zetten en dus je huidige imago, je kapstokken waar je je imago aan vast hangt, je schijnzekerheden en schijn geborgenheden en je afhankelijkheid van 1001 ervaringen prijsgeven ?

Houd je het bij het oude, of wil je compleet nieuw zijn?

Nieuw zijn is het oude loslaten en vooral je problemen niet koesteren!

Maak dat erg duidelijk voor jezelf en beslis. Jij en niemand anders moet beslissen, want met Krishna zeggen wij: "Na er grondig over nagedacht te hebben, handel dan zoals het U belieft, (B.G. XVIII 63).

Wij beslissen nooit voor jou, al is het duidelijk dat meerdere mensen in onze Ashram(Yogacentrum) bereid zijn met je mee te denken, mee te praten, mee te zoeken, maar niet mee te beslissen.

Oefening

Zeg je duidelijk ja, dan ligt de eerste stap zo voor de hand: wat dagelijkse Svadhyaya (zie hoofdstuk III van dit boekje). De Yogales, de Satsangs (wekelijkse bijeenkomsten in onze Ashram), de meditaties en dergelijke programma's zijn een uitstekend ruggesteuntje en een bron van inspiratie. Erbij zijn dus.

Een tweede oefening: beluister een klok en onderzoek hoe je dat soort luisteren vindt, waarin geen tik aan je aandacht ontsnapt. Wanneer lukt het ? Wanneer niet ? Waarom ?

Die twee oefeningen, Svadhyaya en luisteren, helpen je een voortdurende, ononderbroken aandacht te ontwikkelen.

Onthoud alvast dat voortdurend gewaar zijn van iets, ZONDER ONDERBREKING, een geheim van Yoga is. Gewaar zijn, DAT BEN JE! Gewaar zijn is een inkeer in jezelf.

Wat je nodig hebt voor Yoga.

Inmiddels kun je zorgen voor een aantal dingen die voor je Sadhana nodig zijn:

- een kamertje of een hoekje waar je je in stilte kunt terugtrekken en stilaan een ware Yogasfeer kunt opbouwen,

- een echt wollen deken om op te oefenen (geen schuimrubber!) en een stuk witte katoen bovenop de deken, dat regelmatig gewassen wordt, o loszittende kleren uit echte wol of katoen, geen spannende dingen, geen kunstvezels, die het vrij vloeien van de energie verstoren.

- een vierkantig stukje witte katoen van 50 x 50 cm,

- een beeld voor meditatie op ooghoogte aan de ooster- of noordermuur bevestigd, bij voorbeeld een poster van Swami Sivananda, een afbeelding van Siva, Krishna... (symbolen of vertegenwoordigers van de Werkelijkheid), een vierkantig (50 x 50 cm) stuk witte bristol met een okerkleurige stip in het midden en blauw omrand met een dikke lijn, of een spiegel waarin je kunt kijken naar jezelf,

- een kaars (het vuur is de eerste zichtbare manifestatie; ether en lucht zijn onzichtbaar),

- een reukstokje (een symbool van je oude onechte zelf dat verbrand wordt) en een reukstokjeshoudertje,

- een Mantra (een naam of verklanking van de Werkelijkheid, passend bij je meditatiebeeld),

- een Mala of telsnoer met 108 kralen,

- een glas water,

- en dit boekje voor Svadhyaya (studie, reciteren),

Een wenk:

Voel je nooit op vreemd terrein. Waar je ook komt, verken rustig de omgeving, bekijk alle details. Dan, in plaats van op je oude manier te zien, ben je even rustvol bewust van de ruimte waarin je bent, met alle gestalten erin, met alles erop en eraan. In plaats van te zien, voel je de aanwezigheid van de hele omgeving, met het gevoel dat je altijd in jouw ruimte bent, niet in andermans ruimte... Nu lukt dat misschien niet zo best, spoedig wel!

Doe dat oefeningetje ook eens ongemerkt op je kantoor of thuis, vooraleer je met je bezigheden van start gaat. In jouw ruimte voel je jealvast een stuk lekkerder...Ook tijdens een wandeling. Wees rustvol bewust van de hele omgeving en alle gestalten daarin.

 

klik