The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SATSANG

18 Kaalie Kaalie Mahaa Maataa


Shiva Shiva Mahaadeva Namah Shivaaya Sadaashiva (X2)
Kaalie Kaalie Mahaa Maataa Namah Kaalie ke Namo Nama
Doergaa Doergaa Mahaa Maayaa Namah Doergaayai Namo Namah