The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SATSANG

13 Om Guru Natha


Om Goeroe Natha Jaya Goeroe Natha
Sat Goeroe Natha Satchidananda

Om Goeroe Natha Shiva Goeroe Natha
Sat Goeroe Natha Satchidananda

Om Goeroe Natha Param Goeroe Natha
Om Goeroe Natha Jagad Goeroe Natha

Sat Goeroe Natha Sivananda
Sat Goeroe Natha Satchidananda