The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SATSANG

11 Bhajamana Raam

Bhajamana Raam bhaja Sietaa Raam bhaja Satya Hare Raam X2
Bhaja Ghanashyaam Bhaja Raadhe Raadhe Shyaam bhaja X2
Moerali Manohara Nandalaala x2

Oh denken, zing tot Rama, zing tot Sitaram Zing tot de Heer Raama die symbool is van Waarheid.
Zing tot diegene die donker van huid is (Krishna).
Zing tot Raadhe en Shyaam (Krishna), de zoon van Nanda, wiens fluitspel ons bekoort.