The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SATSANG

14 Om Shakti Om Shakti


Om Shakti Om Shakti Om Shakti Om
Brahmaa Shakti Vishnoe Shakti Shiva Shakti Om
Om Aadishakti Mahaashakti Parahshakti Om
Ichchhaashakti Kriyaashakti Dhyaanashakti Om
Raadhe Shakti Krishna Shakti Moksha Shakti Om