The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


DE VOLLEDIGE ADEMHALING LEREN

Uit: Licht van Sivananda, november 2009, vol. 510

DE VOLLEDIGE ADEMHALING LEREN
vervolg (4)
Blijf na de ontspanning nog een tijd rustig liggen, languit op je rug.

Buikademhaling
Leg een hand op je buik ter hoogte van de navel. Adem alleen met de buik zo langzaam mogelijk in en uit, door de neus vanzelfsprekend, Tijdens de inademing duwt de buik de hand omhoog. Tijdens de uitademing zakt de hand. Adem desgewenst met een licht geruis in de keel. Adem zonder horten en stoten, heel heel langzaam.

Vooral vrouwen hebben nogal eens last met de buikademhaling. Er zit ook een volumineus orgaan meer in hun buik, namelijk de baarmoeder. Ze moeten hun best doen om de buikademhaling te leren. Het zal hun gevoel van welbehagen in een aanzienlijke mate ten goede komen. Hebben ze moeite om met de buik te ademen dan kunnen ze een beroep doen op een eenvoudig hulpmiddel.

Dit is de methode:
neem een broeksriem of iets anders wat ervoor kan dienen, leg die rond de ribbenkas en snoer hem goed aan, zodat de ribben niet meer kunnen bewegen; als je dan wat dieper gaat ademen, moeten de buik en het middenrif bewegen, willen of niet.

De middenademhaling
De tweede ademhaling in rugligging is de middenademhaling. Buig de knie'n en zet de voetzolen plat op de grond, zodat de buikspieren ontspannen. Leg de muis van de handen op de onderste ribben met de vingers in de richting van de navel. Steek de vingertoppen onder de ribben.

Adem nu uitsluitend met de ribben. Duw uitademend de ribben naar binnen, trek ze inademend naar buiten. En wees niet bang, ze zullen niet scheuren.

Een lenige ribbenkas is van groot belang. Met het stijgen der jaren hebben mensen vaak last met het feit dat de tussenribspieren verkrampt raken. Dit is pijnlijk. De dokter schrijft daarvoor wel pillen voor, maar het is beter dat je het niet zover laat komen. De verkramping van de tussenribspieren treedt soms op als mensen de Pauwenhouding (Mayoeraasana) willen uitvoeren zonder dat ze echt goed getraind zijn.

De hoge ademhaling
De derde ademhaling in rugligging is de hoge ademhaling. Plaats je vingertoppen ter hoogte van de sleutelbeenderen. Voel dat je in- en uitademend de longtoppen vult en ledigt.

Het vervolg gebeurt zittend
Als je hierin enig meesterschap hebt verworven, kun je de drie combineren in zithouding. Zit goed rechtop. Houd ook het hoofd rechtop. Laat uitademend de schouders en de ribben zakken en trek ten slotte de buik in. Om in te ademen welf je de buik lichtjes, je laat hem daarna wat op zijn plaats komen om steun te geven aan de longen, die zich vullen met lucht, welf tenslotte de ribben en hef lichtjes de schouders en de sleutelbeenderen.

Belangrijk
Adem zo langzaam mogelijk, liefst met een heel licht geruis in de keel. Dit geeft je een heel goede controle over het ademritme. Met wat oefening kun je gemakkelijk twintig tot dertig tellen inademen en het dubbele uitademen zonder buiten adem te raken. Dit geeft een diepe rust. Doe acht dergelijke ademhalingen.

Effect
Zonder dat je enige fysieke inspanning doet gaat je hart veel rustiger en krachtiger kloppen. Het bloed wordt rond gestuwd tot in de verste uiteinden. De bloedvaten verwijden zich. Je zenuwen worden goed gevoed en ontspannen. Ze gaan de organen die ze moeten bedienen dan ook veel betere boodschappen sturen. Ook de hypofyse (hersenaanhangsel), de hormoonklier in de hersenen, wordt veel beter bestuurd. De hypofyse is de dirigent van alle andere endocriene klieren, namelijk van de epifyse (pijnappelklier), de hypothalamus, de schildklier, de thymus (zwezerik; is alleen te vinden bij kinderen; ze ligt achter het borstbeen en de luchtpijp), de pancreas of alvleesklier, de bijnieren, de eileiders en de zaadballen. Als de hypofyse goed werkt zorgt ze ervoor dat de hormonenhuishouding perfect verloopt.

Stress zorgt ervoor dat vele endocriene klieren slecht gaan werken. En dit heeft talrijke kwalijke gevolgen.

Het spreekt vanzelf dat de volledige ademhaling, zoals hierboven beschreven, maar een oefening is en dat je ze niet de hele dag moet lopen beoefenen. Vergeet de ademhaling, ze draagt zorg voor zichzelf. Maar oefen elke dag, want zo verbetert de ademhaling en dit draag je mee in je dagelijks leven wat een belangrijk pluspunt is. Geleidelijk zul je vanzelf gaan ademen met de gehele longen en tegen een veel langzamer ritme. En dan heb je iets tastbaars gewonnen.

Talenten ?
In april 2009 was er op tv een reportage over de wielrenner Jean-Pierre Monseré, wereldkampioen, die tijdens een kermiskoers in Retie verongelukte op 15 maart 1971. Hij reed tegen een stilstaande auto en was op slag dood. In 1976 verongelukte zijn zevenjarig zoontje Giovanni met zijn fietsje op bijna dezelfde wijze. Dergelijke voorvallen herinneren ons eraan dat morgen aan niemand is beloofd. Er werd getoond hoe zijn blinde masseur aan Jempi Yogahoudingen leerde. Hij controleerde op de tast of de houdingen correct waren uitgevoerd. En dat waren ze. We zagen Jempi in de Lotushouding, de Pauwenhouding en de Houding van Matsyendra. De Yogabeoefening zal in hoge mate hebben bijgedragen tot zijn talrijke overwinningen. Talenten die er niet zijn, komen natuurlijk ook niet door Yoga, maar talenten die je meekreeg komen door Yoga aan de oppervlakte. De Yogahoudingen, de ademoefeningen, de diepe ontspanning en de meditatie zouden op school moeten worden aangeleerd. In een paar generaties zou de wereld veranderen. Onze wereld werd een concentratiekamp, omdat we vergaten dat hij bedoeld is als een meditatiekamp. Het gaat slecht met onze wereld, omdat mensen niet mediteren. Want omdat ze niet mediteren zijn ze zelf- en Zelfvervreemd.

De Bhagavad Gietaa zegt in de verzen 64 en volgende van hoofdstuk II:

64. Raagadveshaviyoektaistoevishayaanindriyaishcharan,
Aatmavashyairvidheyaatmaaprasaadamadhigachchhati.

Maar de zelfbeheerste mens, bewegend te midden van de zintuiglijke voorwerpen, met de zinnen vrij van gehechtheid en afkeer, en onder controle van het Zelf bereikt vrede (prasaada).

65. Prasaadesarvadoehkhaanaamhaanirasyopajaayate,
Prasannachetaso hyaashoe boeddhih paryavatishthate.

In die vrede wordt alle lijden vernietigd, want het intellect (boeddhi) van degene die de vrede van geest bezit wordt spoedig gevestigd (in Zelfbewustzijn).

66. Naastiboeddhirayoektasyanachaayoektasyabhaavanaa,
Nachaabhaavayatahshaantirashaantasyakoetahsoekham.

Er is geen Zelfbewustzijn voor de niet-verenigde (ayoekta) en voor de niet-verenigde is er geen meditatie (bhaavanaa); voor degene die zonder meditatie is, kan er geen vrede (shaanti) zijn en hoe kan er geluk (soekham) zijn voor degene die geen vrede heeft.

67. Indriyaanaam hi charataam yanmano'noevidhieyate, ?
Tadasya harati pragnyaam vaayoer naavam ivaambhasi.

Want de geest die de dwalende zinnen volgt, sleept het Zelfbewustzijn (pragnyaa) mee, als de wind een boot op het water.