The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


BASEER JE LEVEN OP WIJSHEID

TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR
SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN
SWAMI SIVANANDA’S AASHRAM AAN DE GANGES

Bemind onsterfelijk Aatman! Kinderen van het goddelijke! Gezegend zijn jullie allen die in een leven zijn gestapt dat leidt naar de verwerkelijking van de inherente goddelijkheid die jullie wezenlijke aard is. In alles wat je doet in dit leven, dag na dag, van ’s morgens tot ’s avonds, in alles wat je zegt en doet, laat het ontspringen aan wijsheid en niet aan verkeerd begrip en onwetendheid. Als wijsheid de basis van je leven is, de basis van je handelingen dan zullen er geen zorgen voor je zijn. Als ze wordt gedwarsboomd door onnadenkendheid, vergetelheid, achteloosheid, het laten varen van bewustzijn, dan wordt je wijsheid overschaduwd. Het laten varen van bewustzijn leidt tot de slaap. In slaap vallen betekent dat je niets meer weet, dat je in de duisternis bent en die duisternis noemden de wijzen avidyaa (onwetendheid). Zo’n staat van onwetendheid is het gevolg van het feit dat je je niet langer bewust bent van je wezenlijke aard.

Alles wat wordt waargenomen met de zintuigen is vergankelijk. Niets is hier blijvend, alles is vergankelijk. Het is dan ook niet wijs van deze vergankelijke dingen je doel te maken. Al erkennen vele leraren hun relatief bestaan, ze zijn niet je doel. Dit vergeten is onwijs en onwijsheid is de oorzaak van zorgen. In een staat van onwijsheid zie je het vergankelijke als blijvend en werkelijk in een absolute zin en je maakt er dan je doel van. Je ziet er een blijvende waarde in en raakt er dan aan gehecht. Gehechtheid is de oorzaak van het lijden. Gehechtheid is gebondenheid. Gehechtheid verduistert je begrip. Ze heeft de kracht je intellect te verduisteren en wanneer je intellect op die manier verborgen zit achter zo’n wolk van gehechtheid en een gebrek aan onderzoek en onderscheidingsvermogen, wat gebeurt er dan? De Shriemad Bhagavad Gietaa zegt ons duidelijk wat er dan gebeurt.

Daarom is het noodzakelijk, in je eigen belang, dat je wijsheid stevig vaststaat in je hart. Vanuit die wijsheid kun je vrij handelen, je leven leiden, je affectie naar allen laten uitgaan, allen liefhebben, vriendschap koesteren voor allen, de dingen gebruiken, je verplichtingen nakomen, je normaal gedragen, maar innerlijk onthecht. Het kan een geheim zijn tussen jou en God. Wees schijnbaar normaal, maar innerlijk supernormaal. Dit is de sleutel tot succes op de wereld en de overwinning op omstandigheden. Dit is het geheim om in de wereld te gaan in een staat van sereniteit, in een staat van absolute innerlijke gelijkmoedigheid onaangedaan door onvermijdelijke dingen. Dit is de sleutelboodschap die wordt verkondigd door de Gietaa.

Als je vaststaat in deze wijsheid zie je een vritti (een gedachte), maar je weet dat deze voorbijgaand is. Je kent jezelf, maar je weet dat je niet bent wat je op het eerste gezicht denkt te zijn, maar dat je goddelijk, eeuwig, onvergankelijk, aldoordringend bent. Vaststaand in dit bewustzijn, stevig vaststaand in deze onthechting, leid je je leven Godwaarts, niet afgeleid, niet gebonden. Vaststaand in deze staat van bewustzijn, de staat van wijsheid-bewustzijn, kan niets je deren.

Heer Krishna zegt (II 40): “Hierin is er geen verlies van inspanning, evenmin is er enig lijden in. Zelfs een beetje van deze wijsheid beschermt je tegen grote angst.” Dit is een van de verzekeringen die worden gegeven door de grote Jagadgoeroe (Wereldleraar). Het zijn wonderbare geruststellingen, die je kracht geven. Ze zijn de geruststelling van zoekers, de innerlijke steun van Yogis en de vaste toevlucht van bhaktas (toegewijden). Die staat van bewustzijn verandert je hele leven en alles wat je bent en doet. Hij brengt een volledige ommekeer teweeg in je levenswijze zelf en een totale innerlijke verandering. Je leven is niet wat anderen denken dat het is of wat ze aan de oppervlakte zien, maar wat in de diepere diepte bekend staat als Degene die in jou verblijft als je Eeuwige Gezel.

Deze innerlijke transformatie is van wezenlijk belang en onmisbaar als je je spirituele tocht naar het grote doel van vrede en vreugde ongehinderd en ononderbroken wil laten verlopen. Alle Schriften, alle grote wijzen hebben dit pad aangewezen als het ene en enige. Er is geen tegengif voor onwijsheid behalve wijsheid; er is geen manier om de duisternis te verdrijven dan door het licht.

“Niets heiligt meer dan gnyaana (wijsheid; kenner van de Kenner)”, zegt Shrie Krishna (IV 36). In sterke bewoordingen zegt Shankara (Kroonjuweel van het onderscheidingsvermogen, vers 6): “Niets dat je probeert te doen of doet, zelfs niet in honderden levens, zal van enig nut zijn tenzij je in jezelf gnyaana tot leven wekt.” Om de oceaan van samsaara (zintuiglijkheid) over te steken is gnyaana het grote vlot. Om alle karmas te verbranden en tot as te herleiden is gnyaana het grote vuur. Het is gnyaana die je het juiste begrip bijbrengt; het juiste begrip brengt onthechting en onthechting brengt gelijkmoedigheid.

Dit is het resultaat van innerlijke onthechting. Door onthechting overwin je je zorgen en ga je vlot naar het Doel. Moge God je zegenen met overweging van deze waarheid en met het juiste begrijpen ervan! Moge God je zegenen met het vaststaan in bewustzijn en met de triomf over het leven.